ADR Sud Muntenia

S-a amânat data de depunere a proiectelor pentru schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri!

Ministerul Finanţelor Publice anunţă modificarea datei de deschidere a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Amânarea a survenit ca urmare a consultării mediului de afaceri şi a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere şi de valabilitate a unor documente anexate Cererii de acord pentru finanţare.

Prima sesiune de depunere se va derula în perioada 16 august – 31 octombrie 2013, în limita bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor HG nr. 274/2013, se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, menţonându-se pe plic: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane de lei.

 

Orice informaţii referitoare la schema de ajutor de minimis se pot obţine în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro.

Alte știri ADR Muntenia