Acum ne puteți găsi și pe

Reuniuni de lucru pe tema Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria

1-1394192797.jpg

Joi, 6 martie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat, în calitate de preşedinte al Consiliului Director al Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria, la două evenimente privind Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria (PCT RO – BG).

În cadrul primului eveniment – Cea de-a XI-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 – s-au luat decizii importante cu privire la stadiul implementării Programului, în special legat de stadiul financiar şi de aspectul privind supracontractarea la nivelul PCT RO - BG 2007 - 2013 a proiectelor din lista de rezervă. Totodată, au fost prezentate membrilor Comitetului Comun de Monitorizare măsurile luate de către Autoritatea de Management privind stadiul implementării recomandărilor auditului şi ale evaluării intermediare, activitatea de comunicare şi stadiul realizării indicatorilor la nivelul Programului. Reprezentanţii Autorităţii de Management au subliniat faptul că, la finele anului 2013, Programul a înregistrat o rată de absorbţie de 53,4% din alocarea financiară, reprezentând cereri de plată transmise la Comisia Europeană.

În cea de-a doua parte a zilei a avut loc Cea de-a cincea întâlnire a Grupului Comun de Lucru pentru pregătirea următoarei perioade de programare 2014 - 2020 pentru cooperare teritorială româno-bulgară. Subiectele de discuţie au vizat obiectivele tematice pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2014 - 2020 şi a priorităţilor de investiţii selectate de către Consultant, pe baza rezultatelor analizei teritoriale şi a concluziilor sesiunilor de consultare organizate cu actorii regionali şi locali din zona eligibilă. Din cele 11 obiective tematice stabilite prin regulamentele europene au fost selectate cinci obiective (obiectivele tematice 5, 6, 7, 8 şi 11) şi opt priorităţi de investiţii. Mai multe detalii vor fi publicate în perioada imediat următoare pe pagina de internet a Programului - www.cbcromaniabulgaria.eu.

Cele două evenimente au fost organizate de către Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, Autoritatea Naţională - Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria şi Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România - Bulgaria.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.