ADR Sud Muntenia

Reuniune de clarificare pe propuneri de modificare aduse la legislația achizițiilor publice

Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director General, a reprezentat Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia la întâlnirea de lucru organizată de Departamentul pentru Evaluare Integrată şi Monitorizarea Programelor Finanţate din Fonduri Publice şi Europene, la Palatul Victoria.

La eveniment au participat reprezentanți ai: Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Prim-Ministrului, ai Curții de Conturi a României, Autorității de Audit, ai tuturor autorităților de management și ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din țara noastră.

Reuniunea a avut drept scop clarificarea unor aspecte punctuale legate de modul de calcul al valorii estimate a achiziţiilor prin raportare la valoarea produselor/ serviciilor/ lucrărilor similare, indiferent de sursa de finanţare.

Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte precum: modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice ce transpun la nivel naţional prevederile Directivei nr. 2014/24 şi Directivei nr. 2014/25 şi demersurile Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice de elaborare a legislaţiei secundare/normelor de implementare dar şi impactul orizontal al conţinutului acestor modificări, atât în derularea investiţiilor din fonduri europene cât şi a celor derulate din bugetul naţional.

 

Alte știri ADR Muntenia