ADR Sud Muntenia

Proiectul UpGradeSME

logoupgradesme-1469464022.png

Proiectul „UpGradeSME – Îmbunătăţirea instrumentelor de politici pentru susţinerea performanţelor IMM-urilor inovative” este finanţat în cadrul Programului Interreg Europe, Axa prioritară 2 – Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii – 3(d) – Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare. Proiectul se derulează în perioada 01 aprilie 2016- 31 martie 2021.

Bugetul proiectului este de 1.534.775, din care, 170.900 de euro reprezintă bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul proiectului al proiectului “UpGradeSME” vizează imbunătăţirea politicilor de internaţionalizare a IMM-urilor din regiunile partenere prin intermediul transferului de cunoştinţe şi crearea şi dezvoltarea unui instrument inovativ pentru creşterea competitivităţii.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este partener în cadrul acestui proiect, alături de Asociaţia Pannon Business Network Association – Ungaria (lider de proiect), Fundaţia pentru Dezvoltarea Afacerilor Friesland – Olanda, Municipalitatea din Leeuwarden – Olanda, Steinbeis Innovation gGmbH – Germania, Comunitatea Intermunicipală CIM Ave din Portugalia, Agenţia pentru Dezvoltare Socio-Economică din San Sebastian – Spania şi Ministerul Economiei – Ungaria.

Proiectul se va implementa în două etape, aşa cum este prevăzut în Manualul Programului. Prima etapă are o durată de 3 ani. În cadrul acesteia se realizează învăţarea la nivel regional şi schimbul de experienţă între parteneri. La finalizarea primei etape de implementare, partenerii trebuie să realizeze un Plan Local de Acţiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să elaboreze un plan de acţiune comun cu recomandări pentru nivelul European. În cea de-a doua etapă partenerii monitorizează modalitatea în care se implementează Planul de Acţiune elaborat în prima etapă.

Etapa 1 Învăţare la nivel interregional se va derula pe parcursul a 6 semestre (3 ani). Parteneriatul urmăreşte să îmbine învăţarea la diferite niveluri şi să realizeze schimburi de experienţă şi de metode pentru a obţine cunoştinţe valoroase. În cadrul acestei etape vor avea loc următoarele activităţi: Întâlniri de lucru tematice, Conferinţe internaţionale; Evenimente de diseminare la nivel local, Vizite de studiu, Programe organizate la nivel interregional, pentru schimb de personal.

Etapa a 2-a - Monitorizarea implementării planului de acţiune este predefinită de program şi se va derula pe parcursul a 4 semestre (2 ani). Astfel, se vor organiza următoarele activităţi: Monitorizarea punerii în aplicare a planului de acţiune, Comunicarea şi diseminarea, Managementul şi coordonarea.

Programul Interreg Europe urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investiţiile pentru creştere economică şi a locurilor de muncă şi, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de noi politici de către actorii de interes regional. In ceea ce priveşte prioritatea tematică de îmbunătăţire a politicilor de competitivitate a IMM-urilor, aceasta dă posibilitatea regiunilor să îşi îmbunătăţească politicile prin care sunt sprijinite firmele mici şi mijlocii de-a lungul tuturor fazelor de dezvoltare pentru a creşte şi a deveni inovative.