ADR Sud Muntenia
antet-TIMS.png

Proiectul TIMS

Proiectul „TIMS - Training in Innovation Management System for Sustainable SMEs/ Instruire in Sistemul de Management al Inovarii pentru dezvoltarea sustenabila a IMM-urilor” este finanțat în cadrul programului ERASMUS+.

Obiectivul principal al proiectului „TIMS”: sprijinirea persoanelor care au nevoie să dobândească cunoștințe pentru a iniția și implementa idei sau proiecte inovatoare în organizații, astfel încât să se extindă sistemul existent de management al calității la sistemul de management al inovației pentru a lansa strategii competitive.

Obiective specifice:

 • Sprijinirea creării și accesul la căi de perfecționare pentru adulți, prin oferte de învățare adaptate, special concepute pentru mediile IMM-urilor;
 • Creșterea interesului adulților pentru mijloacele de perfecționare prin strategii eficiente de  îndrumare și motivație, pentru a se asigura acces la învățarea relevantă pe tot parcursul vieții;
 • Promovarea inovației în IMM-urile europene ca principal instrument pentru facilitarea sustenabilității, învățarea pe tot parcursul vieții și adaptarea la schimbările la nivel european (cum ar fi criza pandemică)
 • Extinderea și dezvoltarea competențelor de instruire și a persoanelor care sprijină cursanții adulți, prin îmbunătățirea metodelor și instrumentelor de predare prin utilizarea eficientă a soluțiilor inovatoare și a tehnologiilor digitale;

Perioada de implementare a proiectului: martie 2022- iunie 2024 (28 de luni).

Bugetul total al proiectului este de 299.650 Euro, din care 31.666 Euro reprezintă bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Consorțiul proiectului este format  din 7 parteneri:

 • Coordonator - Asociația letonă pentru calitate (Riga, Letonia)
 • Institutul ISQ (Porto Salvo, Portugalia)
 • Compania I.S.C.N. - Experți internaționali în software pentru rețele de colaborare (Graz, Austria)
 • Compania de consultanță în soluții tehnico-profesională (Zaragoza, Spania) 
 • Tournis Consulting (Agios Stefanos, Grecia) 
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia (Călărași, România)
 • Deloris Mundo Limited (Lagos, Nigeria) 

Pentru mai multe informații, vă rugam să ne contactați la adresa de email: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact Tiliță Adriana, expert Serviciul Proiecte și Relații Internaționale.

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/timsproject
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/tims-project-33462524a/
Twitter: https://twitter.com/timsproject2022