ADR Sud Muntenia

Proiectul SinCE-AFC   ”Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”

Obiectivul general al proiectului SinCE-AFC

Vizează îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Integrarea sistematică a mecanismelor de susținere a IMM-urilor, noi sau existente, în instrumentele de politică pe care proiectul le va îmbunătăți.
 2. Consolidarea cooperării instituționalizate între autoritățile regionale și entitățile de sprijin a întreprinderilor agro-alimentare, cu scopul de a fi create noi oportunități de afaceri.
 3. Promovarea principiilor economiei circulare în rândul întreprinzătorilor din industria agro-alimentară și consolidarea capacității lor de a exploata noi oportunități de afaceri.
 4. Promovarea, dacă este cazul, a proceselor Strategiei de Specializare Inteligentă, precum și a instrumentelor de politică (dincolo de instrumentele de politici vizate) cu scopul de a valorifica prioritățile industriei agro-alimentare cu ajutorul economiei circulare.
 5. Sporirea implicării părților interesate - autoritățile locale/regionale, agențiile de dezvoltare, camerele de afaceri, grupurile antreprenoriale, IMM-uri, universități - în dezvoltarea și implementarea activităților din cadrul Planurilor de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de politici respective.
 6. Promovarea incluziunii sociale prin crearea de noi locuri de muncă în domeniul economiei circulare în sectorul agroalimentar.

Un sub-obiectiv orizontal este de a influența, prin rezultatele și abordările SinCE-AFC, actorii europeni pentru a adapta viitorul politicilor regionale pentru afaceri, sprijinirea antreprenoriatul IMM-urilor din sectorul agro-alimentar prin exploatarea oportunităților economiei circulare.

Proiectul va fi implementat în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2023.

Bugetul total al acestui proiect este de 1.519.940,00 de euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuţia proprie a Agenţiei fiind de 2.868,40 de Euro.

Consorţiul proiectului este compus nouă parteneri:

 1. Coordonator -  Agenția pentru Dezvoltare Locală a Autorităților Locale din Estul Salonicului - ANATOLIKI S.A, Grecia
 2. P1 - Regiunea Centrală a Macedoniei, Autoritatea de Management pentru Fondul de Dezvoltare regională, Salonic, Grecia
 3. P2 - Orașul Metropolitan Bologna, Italia
 4. P3 - Universitatea din Bologna, Italia
 5. P4 - Consiliul Județean HAJDU-BIHAR, Ungaria
 6. P5 - Consiliul Județean Donegal, Irlanda
 7. P6 – Prefectura Regiunii Wielkopolska, Polonia
 8. P7- ADR Sud Muntenia, Romania
 9. P8 - Orasul Devnya, Bulgaria 

Proiectul are ca grup ţintă:

 • Autorităţile de Management- Organismele de Intermediare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Cercetării;
 • Actorii de decizie politică şi funcţionari publici de la nivel regional, naţional şi european care se ocupă cu politici de sprijinire a IMM-urilor în tranziția către economia circulară;
 • IMM-uri, Institute de Cercetare (INMA), Camere de Comert și Industrie;
 • Clustere precum IND AGRO POL, AgriBioTech Călărași, BioConcept Prahova;
 • Universități
 • Reţelele şi iniţiativele europene pentru tranziția către economia circulară;
 • Societatea civilă.

Proiectul se va implementa în două etape:

Etapa 1 – Învăţare la nivel interregional

Va avea loc pe parcursul a 6 semestre (3 ani). Parteneriatul vizează combinarea învăţării la diferite niveluri cu schimbul de experienţe şi metode pentru a obţine cunoştinţe valoroase. În această etapă vor avea loc următoarele activităţi:

 • Ateliere tematice;
 • Conferinţe internaţionale;
 • Evenimente locale de diseminare;
 • Vizite de studiu;
 • Programe interregionale pentru schimb de experienţă.

La finalizarea primei etape de implementare, fiecare partener trebuie să realizeze câte un Plan Local de Acţiune în vederea sprijinirii elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să elaboreze un plan de acţiune comun cu recomandări pentru nivelul European.

Etapa a 2-a - Monitorizarea implementării planului de acţiune

Este predefinită de program şi va avea loc pe parcursul a 2 semestre (1 an). Astfel, vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Monitorizarea implementării Planului de Acţiune;
 • Comunicare şi diseminare;
 • Management şi coordonare.

Economia circulară este o nouă abordare a modelelor de dezvoltare economică. Acesta oferă potențialul de a utiliza deșeurile rezultate, ca aport de resurse într-un  lanț productiv al altei companii, oferind astfel un ciclu de viață mai lung produselor și o abordare de afaceri mai ecologică. Acest sistem de regenerare are o prioritate ridicată în Uniunea Europeană.

Proiectul SinCE-AFC a fost dezvoltat în paralel cu planul continuu de acțiune al UE pentru economia circulară și planurile naționale de acțiune pentru economia circulară din statele UE.

Deși principiile economiei circulare sunt deja aplicate de multe industrii mari, IMM-urile, care reprezintă 99% din sectorul întreprinderilor, rămân în continuare neimplicate din cauza lipsei de motivație și sprijin. Astfel, îmbunătățirea politicilor regionale ce se adresează IMM-urilor în direcția unei economii mai regenerative are o importanță ridicată.

Proiectul SinCE-AFC are ca scop implicarea IMM-urilor din lanțul agro-alimentar în economia circulară prin promovarea de mecanisme orizontale adecvate financiare și de gestionare. Toate companiile din domeniul agro-alimentar, angajate în producție, prelucrare, ambalare, distribuție și consum final trebuie să funcționeze într-un mod coordonat pentru se adapta mai bine la economia circulară.

Web site-ul proiectului

https://www.interregeurope.eu/since-afc/

Newsletter SinCE-AFC