ADR Sud Muntenia

Proiectul SENSES

sensesproject_po-1502446203.png

Proiectul SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social prin adoptarea practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competentelor şi abilităţilor antreprenoriale în Regiunea Dunării este finanţat în cadrul primului apel al Programului Transnaţional Dunărea, Axa prioritară 1 – O regiune a Dunării inovatoare şi responsabilă din punct de vedere social.

Perioada de implementare a proiectului 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

Bugetul total al proiectului este 1.530.777,50 euro, bugetul ADR Sud Muntenia fiind 132.097,62 euro, contribuţia proprie ADR SM - 2.641,96 euro.

Consorţiul proiectului – 17 parteneri.

Lider de Proiect – IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry – instituţie de drept public non-profit pentru dezvoltarea industriei – Ungaria - Partener FEDR Restul partenerilor sunt:

 • P.2 – Agenţia Regională Sud Bohemia – Cehia Partener FEDR
 • P.3 – Centrul se Sprijin al Afacerilor din Kranj– Slovenia Partener FEDR
 • P.4 – Agenţia de Afaceri din Slovacia - Partener FEDR
 • P.5 – Centrul de Inovare Socială – Austria- Partener FEDR
 • P.6 – Agenţia de Dezvoltare Regională Medimurje – Croaţia - Partener FEDR
 • P.7 – NESsT – Organizaţie non profit - Ungaria - Partener FEDR
 • P.8 - Asociaţia MAROM – Ungaria - Partener FEDR
 • P.9 – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - România - Partener FEDR
 • P.10 - Camera de Comert şi Industrie din Serbia – Serbia - Partener IPA
 • Ministerul Economiei Naţionale – Ungaria – Partener ASP
 • Eurada – Asociaţie Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare Regională – Belgia –Partener ASP
 • Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arges - Partener ASP – România
 • Ministerul Muncii şi Sistemului de Pensii – Croaţia – Partener ASP
 • Agenţie de Inovare şi Transfer Tehnologic – Moldova – Partener ASP
 • Ministerul Economiei al Republicii Slovace - Slovacia – Partener ASP
 • Consiliul de Dezvoltare al Regiunii Gorenjska – Slovenia - Partener ASP

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de întreprinderi sociale şi ecosistemul lor (reţele, asociaţii, etc.) autorităţi publice la nivel local, regional şi naţional.

Întreprinderile sociale reprezintă factori importanţi ai dezvoltării favorabile incluziunii şi joacă un rol esenţial în abordarea actualelor provocări economice, sociale şi de mediu. Cu toate acestea, lipsa politicilor sociale şi a unui cadru legal adecvat, a pieţelor de investiţii sociale, precum şi lipsa cunoştinţelor în domeniul antreprenoriatului social sunt probleme des întâlnite în regiunea Dunării.

Proiectul SENSES vine în întâmpinarea acestor provocări, prin crearea unei reţele transnaţionale de întreprinderi sociale, întreprinderi tradiţionale responsabile social, investitori financiari (în economia socială), factori de decizie, reprezentanţi ai mediului academic, funcţionari ai ONG-urilor, toţi aceştia însumând un total 600 - 800 de membri în regiunea Dunării. Rolul reţelei este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum şi dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării, pe baza inovării sociale.

Astfel, se vor crea noi modele de elaborare a politicilor şi instrumente menite să crească oportunităţile de angajare a grupurilor sociale marginalizate şi a persoanelor vulnerabile, având la bază schimburile de experienţă (participarea la seminarii, vizite de studiu, consultarea referinţelor regionale şi naţionale, analize comparative) şi învăţarea reciprocă în rândul membrilor reţelei.

La finalul proiectului, în urma derulării activităţilor menite să sprijine reprezentanţii reţelei constituite, se va organiza un curs online realizat în comun de către partenerii consorţiului, ai cărui beneficiari vor fi întreprinderile sociale din regiunea Dunării.

Cursul, cu o durată va avea 60 de ore, va conţine module referitoare la economie, management, marketing,resurse umane, managementul vânzărilor, precum şi module personalizate de mentorat şi coaching elaborate de reprezentanţii corporaţiilor RSC (Responsabilitate Socială Corporatistă).

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Sprijinirea întreprinderilor sociale în dezvoltarea unei afaceri sustenabile prin selectarea celor mai bune practici din sectorul public şi privat
 2. O mai bună implicare a întreprinderilor sociale în ecosistemele lor
 3. Crearea unor politici îmbunătăţite pentru întreprinderile sociale

Pachete de lucru

 • WP 1 - Management şi coordonare
 • WP 2 - Comunicare si diseminare
 • WP 3 - Contextul naţional al întreprinderilor sociale
 • WP 4 - Dezvoltarea si conştientizarea importanţei întreprinderilor sociale
 • WP 5 - Colaborări pilot între întreprinderi sociale şi corporaţii CSR (implicate în programe de responsabilitate socială)
 • WP 6 - Planuri de acţiune regionale în dezvoltarea strategiei pentru întreprinderile sociale

Rezultatele proiectului

Rezultatele ce urmează a fi obţinute la finalizare proiectului SENSES: o strategie de comunicare şi diseminare, un newsletter semestrial diseminat la nivelul factorilor de decizie politică, 1050 de broşuri pentru diseminarea bunelor practici şi a instrumentelor de elaborare a politicilor, o bază de date cu 2000 de jurnalişti, un produs media cu informaţii referitoare la proiect, pagini de Facebook, Twitter, LinkedIn pentru promovarea proiectului, o sinteză a politicilor de economie socială existente în regiunea Dunării, 8 întâlniri regionale ale stakeholderilor, un ghid şi o metodologie cu privire la monitorizarea politicilor şi efectuarea analizelor comparative, 3 vizite de studiu şi seminarii, un raport cu 25 de bune practici şi 10 studii de caz, un raport referitor la seminariile şi vizitele de studiu efectuate, un raport cu privire la îmbunătăţirea bunelor practici, o curriculă de 60 de ore pentru un curs de instruire online pentru întreprinderile sociale, traducerea curriculei pentru toate ţările partenere, 7 workshop-uri de instruire şi mentorat adresate întreprinderilor sociale, 3 parteneriate pilot între întreprinderi sociale şi companii care realizează activităţi de RSC, un raport final cu privire la rezultatele parteneriatelor pilot înfiinţate, o strategie pilot pentru Regiunea Dunării, un raport final.

Website-ul proiectului SENSES: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses

Poster proiect SENSES pdf (62.2 Mb)

Newsletter SENSES