ADR Sud Muntenia

Proiectul RIS/InnSoM

Proiectul RIS InnSoM – “Innovating South Muntenia”
Strategia de Inovare Regionala


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este principala organizaţie de nivel regional care are responsabilitatea şi autoritatea elaborării strategiei şi implementării politicilor de dezvoltare regionale.

Plecând de la viziunea strategică adoptată şi în baza unui larg parteneriat regional, prin proiectul RIS/InnSoM (Strategia de Inovare a Regiunii, “Innovating South Muntenia”), ADR a contribuit  la crearea unei puternice identităţi regionale, cu accent pe promovarea activităţilor de cercetare si antreprenoriale.
Proiectul “Innovating South Muntenia” (InnSoM) a fost  finantat de catre Comisia Europeana prin intermediul Programului Cadru 6, Actiuni de Suport Specific (SSA), proiecte pentru Strategie Regionala Inovativa (RIS) in Statele Asociate.
Scopul principal al proiectului a fost  acela de  elaborare si implementare a strategiei de inovare regionala in regiunea Sud Muntenia in vederea sustinerii dezvoltarii durabile a acesteia, in contextul dezvoltarii noi economii bazate pe cunostiinte, prin promovarea inovarii ca politica regionala.

Proiectul a inceput la data de 1 iunie 2005 si a avut o durata de 36 de luni divizate in trei etape, dupa cum urmeaza:

Etapa 0 – CONSTRUIREA CONSENSULUI REGIONAL – etapa de definire a proiectului, folosita pentru activarea structurii organizationale a proiectului, construirea consensului regional asupra obiectivelor proiectului si agrearea programului de actiuni pentru urmatoarele doua etape.


Etapa 1 – REALIZAREA DE ANALIZE – etapa de culegere si sistematizare a infomatiilor, precum si realizarea de analize referitoare la trendurile regionale, nevoile firmelor, sistemul de sprijin al inovarii si transferului tehnologic.

– etapa de culegere si sistematizare a infomatiilor, precum si realizarea de analize referitoare la trendurile regionale, nevoile firmelor, sistemul de sprijin al inovarii si transferului tehnologic.

Etapa 2 – IMPLEMENTAREA – etapa de implementare a strategiei si a planului de actiuni, precum si de elaborare a sistemului de monitorizare si evaluare.


Obiectivul general RIS/InnSoM a fost realizarea unei strategii de inovare regională pentru Sud Muntenia, pentru a îmbunătăţi dezvoltarea durabilă, în contextul unei economii bazate pe cunoaştere şi prin promovarea inovării ca politică regională.

Obiective specifice RIS/InnSoM:
•    Construirea unui consens în jurul obiectivelor, programului de lucru şi a metodologiilor ce vor fi elaborate
•    Asigurarea includerii inovării în alte planuri şi programe regionale ( ex. Planul de Dezvoltare Regională şi Programul Operaţional Regional)
•    Dezvoltarea unui bun mecanism pentru transferul de know-how între Regiunile Sud Muntenia, Umbria şi Nord Vestul Angliei, precum şi cu alte regiuni ale UE
•    Îmbunătăţirea cooperării şi coordonării între actorii cheie din regiune în domeniul furnizării de inovare
•    Furnizarea unui cadru pentru o mai bună absorbţie a fondurilor naţionale şi comunitare

Rezultatele proiectului RIS/InnSoM:
•    strategie de inovare regională;
•    imagine clară a scenariului de inovare;
•    priorităţile de inovare sunt incluse în Planul de Dezvoltare Regională şi Programul Operaţional Regional;
•    bună cooperare între regiunile Sud Muntenia, Umbria şi Nord-Vestul Angliei;
•    plan de acţiune detaliat în domeniul inovării;
•    parteneriate regionale funcţionale în domeniul inovării;

Atingerea acestor  deziderate a fost susţinuta pe de o parte de cei doi principali parteneri, iar pe de alta parte de către instituţiile si organizaţiile partenere regionale cu sfera activităţii cuprinsa in domenii de cercetare, dezvoltare si de susţinere a sectorului IMM

Partener 1, META Group (www.meta-group.com) activeaza la nivel international in domeniul valorificarii rezultatelor cercetarii, oferind sprijin pentru crearea si dezvoltarea firmelor inovative si pentru promovarea pe piata a produselor bazate pe cunostiinte. Grupul isi are sediul in Terni, regiunea Umbria si este activ si in strainatate, avand birouri in Barcelona, Liubliana si Buenos Aires.
Din anul 1993, Grupul META a colaborat cu succes cu autoritati publice locale, cu Comisia Europeana, universitati, institute de cercetare, parcuri stiintifice, incubatoare de afaceri, agentii de dezvoltare si firme. Grupul META este de asemenea membru activ al unor organizatii internationale importante din domeniul inovarii, cum ar fi TII (cea mai veche asociatie din Europa care activeaza in domeniul transferului de tehnologie), PROTON (Asociatia Europeana a Birourilor de Legatura cu Industria), IASP (Organizatia Mondiala a Parcurilor Stiintifice).
META Grup ofera servicii integrate, in scopul de a oferi consultanta strategica initiativelor de dezvoltare locala referitoare la introducerea inovarii, cum ar fi: servicii specializate destinate start-up-urilor bazate pe cunostiinte, facilitarea accesului la instrumente de finantare personalizate (seed-fund), crearea de parteneriate de afaceri la nivel international si poate facilita infiintarea de colaborari cu domeniul cercetarii.   
Recent, Grupul a lansat in Terni, ACT – singurul accelerator de firme din regiunea Umbria: o infrastructura destinata sa accelereze cresterea de start-up-uri inovative, capabile sa furnizeze atat servicii, cat si acces la finantare. ACT este conectat online la principalele parcuri stiintifice pe plan mondial.
META Grup este unul din putinele grupuri italiene ce gestioneaza fonduri de tipul “seed capital”. In acest sens, este demn de mentionat “Ingenium”, un fond de 14 milioane de Euro al regiunii Emilia Romagna, menit sa incurajeze participarea start-up-urilor inovatice la capitalul de risc, acesta reprezentand o prima dovada de colaborare intre sectorul public si cel privat din Italia.
Mai mult, META Grup este un partener strategic pentru actiuni ce vin in sprijinul inovarii:
1.    In Italia, prin elaborarea Strategiilor de Inovare Regionala pentru regiunile Umbria, Toscana si Sicilia;
2.    In Europa, ca urmare a implicarii sale in cele mai importante initiative ale Comisiei Europene. Astfel, Grupul a fost selectat de catre Directoratul General Intreprinderi sa ofere asistenta tehnica regiunilor din Noile State Membre in implementarea Strategiilor de Inovare Regionala, in stansa legatura cu Fondurile Structurale 2007 – 2013.
META Grup colaboreaza in mod activ cu Universitatea din Perugia in cadrul initiativelor si proiectelor ce promoveaza spin-off-urile academice.            

Partener 2, NWDA, Agentia pentru Dezvoltare din regiunea Nord-Vest a Angliei
Regiunea Nord Vest din Marea Britanie are o populaţie de 6,8 milioane de locuitori şi se întinde pe o suprafaţă de  14.000 km2. În ceea ce priveşte performanţa economică, regiunea  Nord vest ocupă locul trei în Marea Britanie,  acest lucru fiind reflectat de contribuţia regiunii, care a crescut în perioada  1999- 2002 cu 73.6%. De asemenea, în regiune funcţionează  nouă universităţi şi aproximativ 350.000 companii, din care 90% sunt IMM-uri.
În ceea ce priveşte inovarea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Vest din Marea Britanie are o experienţă de peste 10 ani. Contribuţia partenerilor englezi la  proiectul RIS/InnSoM va fi sub forma diseminării bunelor practici, oferirea de expertiză în domenii cheie, organizarea de seminarii şi grupuri de lucru. Un obiectiv important este realizarea unui infrastructuri de sprijin în afaceri la nivelul regiunii Sud Muntenia, potrivit modelului existent în Nord Vestul Marii Britanii

Bugetul proiectului a de 454.871 Euro, din care contributia financiara a Comisiei Europene este de 341.153 Euro (un procent de 75%).

Mai multe detalii despre proiectul RIS/InnSoM puteţi afla accesând pagina de internet www.innsom.ro.