ADR Sud Muntenia
EEN_big_RGB PROSME.jpg

„PROSME  – Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network”,
proiect finanţat de Programul pentru o Piață Unică (Single Market Programme)

Proiectul „PROSME – Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network”, facilitează accesul IMM-urilor la piețele europene și internaționale și stimulează orientarea IMM-urilor spre creștere, afaceri integrate și servicii de sprijin pentru inovare. În plus, rețeaua contribuie și la consolidarea competitivității și durabilității întreprinderilor europene care încearcă să exploateze noile oportunități apărute atât pe piață unică, cât și în țările terțe.

Proiectul este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din România, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov, Camera de Comerț și Industrie Prahova, CSR BOOTIQ SRL, Asociația Ropot, Asociația Măgurele Science Park, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Universitatea Politehnică din București, InPULSE Partners SRL, 10Ability.eu S.R.L., Asociația Română pentru industrie electronică și software (ARIES), Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA, Asociația INTER-BIO, IPA SA  - al cărui lider de proiect este Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI).

Obiectivul general al proiectului PROSME este de a consolida competitivitatea și sustenabilitatea IMM-urilor din macroregiunea RO3 pentru a beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică și de piețele globale pentru a crește, inova și a se extinde, oferind, de asemenea, sprijin direcționat pentru a se redresa din criza pandemică.

PROSME dorește:

  • să sprijine IMM-urile să facă față provocărilor și oportunităților pieței unice, să devină mai conștienți de cerințele sau provocările cu care se pot confrunta în viitor pentru tipurile lor specifice de activități comerciale, astfel încât să se poată planifica din timp și să se pregătească;
  • să informeze și să instruiască IMM-urile cu privire la finanțările UE (inclusiv pentru cercetare și inovare) și alte surse de finanțare disponibile;
  • să contribuie la consolidarea capacităților IMM-urilor pentru a deveni mai digitale, durabile și mai reziliente;
  • să asiste și să sprijine IMM-urile în dezvoltarea sau extinderea activităților internaționale;
  • să sprijine IMM-urile să își exprime opiniile în cadrul ciclului de elaborare a politicilor CE.

Valoarea totală a proiectului este 2.474.190,00EUR, din care valoarea grantului european acordat este 1.421.014EUR, restul de 1.053.176EUR reprezentând contribuția consorțiului. Bugetul aferent Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 206.275EUR. Din bugetul alocat  Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, suma de 123.765EUR reprezintă valoarea grantului acordat (60%), iar suma de 82.510EUR reprezintă contribuția proprie (40%).

Proiectul se deruleză în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2025 (42 luni).

PROSME oferă gratuit întreprinderilor şi întreprinzătorilor servicii de sprijin în domeniul dezvoltării internaţionale a afacerilor (export). PROSME pune la dispoziţia organizaţiilor din regiunile Sud-Muntenia şi Bucureşti-Ilfov resursele a 600 de organizaţii partenere în reţeaua Enterprise-Europe-Network din 50 de ţări.

Baza de date a reţelei Enterprise Europe Network include oportunităţi de cooperare în afaceri lansate de firme din cele 50 de ţări în care este prezentă reţeaua, respectiv cereri şi oferte de produse şi servicii, de cooperare comercială, tehnologică, financiară şi în producţie.

Reţeaua Enterprise Europe Network (https://een.ec.europa.eu) este un proiect al Uniunii Europene care are scopul de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să îşi dezvolte potenţialul inovativ şi de business şi să ofere clienţilor servicii de înaltă calitate.

Pentru mai multe informații, vă rugam să ne contactați la adresa de email: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact Marinache Mircea, expert Serviciul Proiecte și Relații Internaționale.

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/eenroprosme
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-prosme-04bb69199/
Twitter: https://twitter.com/prosme_ro

een_eu.jpg