ADR Sud Muntenia

Proiectul „PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network”

prosme-web-site_0.png

Proiectul „PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network” este finanţat în cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru IMM-uri (COSME). Bugetul consorţiului proiectului pentru perioada 2015 – 2017 este de 966.592,50 Euro iar Bugetul ADRSM – 82.896 Euro. Proiectul se deruleză în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020.

Partenerii consorţiului sunt: ADR Sud Muntenia, Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, Asociaţia Constructorilor din România, Ministerul Economiei, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, CEC BANK S.A, Asociaţia Română pentru industrie electronică şi software (ARIES).

Grupul ţintă căruia se adresează proiectul PROSME: IMM-urile care sunt orientate spre creştere, afaceri integrate şi servicii de sprijin pentru inovare şi sunt conectate la pieţele europene şi internaţionale.

Scopul proiectului

Scopul proiectului constă în facilitarea accesului IMM-urilor la pieţele europene şi internaţionale, care să fie orientate spre creştere, afaceri integrate şi servicii de sprijin pentru inovare. În plus, reţeaua contribuie şi la consolidarea competitivităţii şi durabilităţii întreprinderilor europene care încearcă să exploateze noile oportunităţi apărute atât pe piaţa unică, cât şi în ţările terţe.

Obiectivul general al proiectului

Reţeaua va favoriza dezvoltarea întreprinderilor competitive pe plan internaţional şi va stimula capacitatea de inovare a IMM-urilor europene, promovând politicile şi programele Uniunii Europene, creând o legătură între IMM-uri şi elaborarea acestor politici.

În final, reţeaua va contribui la îmbunătăţirea mediului antreprenorial şi la promovarea culturii antreprenoriale în cadrul Uniunii Europene prin:

  • sprijin pentru accesarea programelor de finanţare a dezvoltării afacerilor, inovare şi a oportunităţilor de internaţionalizare (export-import) oferite întreprinderilor,
  • promovarea ofertelor de export ale companiilor româneşti şi informarea acestora asupra oportunităţilor de afaceri cu companii din Europa sau de la nivel global,
  • informarea întreprinderilor din aria de acoperire asupra politicilor de dezvoltare a afacerilor la nivelul Uniunii Europene, în special asupra legislaţiei comunitare aplicabile întreprinderilor şi politicile Uniunii Europene privind întreprinderile,
  • consultarea IMM-urilor asupra oportunităţilor şi conţinuturilor actelor normative cu impact asupra acestora, propuse de către Comisia Europeană,
  • promovarea oportunităţior de dezvoltare, inclusiv în parteneriat, de noi produse şi servicii şi de asemenea, a oportunităţilor de finanţare a proiectelor de dezvoltare de noi produse şi servicii, naţionale sau europene.

PROSME este un proiect implementat de un consorţiu de organizaţii care oferă gratuit întreprinderilor şi întreprinzătorilor servicii de sprijin în domeniul dezvoltării internaţionale a afacerilor (EXPORT). PROSME pune la dispoziţia organizaţiilor din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia resursele a 600 de organizaţii partenere în reţeaua Enterprise-Europe-Network din 50 de ţări.

Baza de date a reţelei Enterprise Europe Network include oportunităţi de cooperare în afaceri lansate de firme din cele 45 de ţări în care este prezentă reţeaua, respectiv cereri şi oferte de produse şi servicii, de cooperare comercială, tehnologică, financiară şi în producţie.

PACHETELE DE LUCRU ALE PROIECTULUI PROSME

WP 1 ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE, SPRIJIN ŞI INFORMARE;
WP 2 ACTIVITĂŢI DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER ÎN AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INOVARE;
WP 3 FEEDBACK PENTRU IMM-URI;
WP 4 ACTIVITĂŢI SPECIFICE ÎN CONTEXTUL INOVĂRII (HORIZON 2020);
WP 5 PROMOVAREA SERVICIILOR DE REŢEA ŞI A ACTIVITĂŢILOR DE COMUNICARE;
WP 6 CONSTRUIREA DE REŢELE ŞI CONSOLIDAREA REŢELEI EXISTENTE.

Reţeaua Enterprise Europe Network este un proiect al Uniunii Europene care are scopul de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să îşi dezvolte potenţialul inovativ şi de business. Programul COSME, ca şi Enterprise Europe Network, face parte din cadrul politicii Creşterea Competitivităţii şi Ocuparea Forţei de Muncă pe o piaţă unică. Acest program sprijină obiectivele proiectului Horizon Europa 2020, care recunoaşte rolul crucial al IMM-urilor în stimularea ocupării forţei de muncă şi în cadrul coeziunii teritoriale. În acest context, Enterprise Europe Network sprijină IMM-urile din statele membre şi din regiunile lor să ofere clienţilor servicii de înaltă calitate.

Printre obiectivele principale ale programului Horizon 2020 se numară: creşterea nivelului de excelenţă ştiinţifică al UE raportat la nivelul mondial, creşterea competitivităţii sistemului de cercetare şi inovare european, sprijinirea leadershipului industrial pentru accelerarea dezvoltarii tehnologiilor care vor susţine mediul de afaceri si inovaţia, inclusiv companiile mici, şi abordarea provocarilor societale pentru a raspunde mai bine prioritatilor identificate în strategia Europa 2020. Horizon 2020 va sprijini astfel activitati ce acoperă întreg procesul de cercetare şi punere pe piaţă a rezultatelor cercetarii şi inovării.

PROSME INN - Horizon 2020

În cadrul pachetului de lucru 4 al proiectului, Activităţi specifice în contextul inovării (Horizon 2020), ADR Sud Muntenia implementează proiectul ” PROSME INN – Îmbunătăţirea Capacităţii Inovative de Management a IMM-urilor din macroregiunea RO3 –”, finanţat de programul Horizon 2020.

Valoarea totală a proiectului în perioada 1 Ianuarie 2015 – 1 Ianuarie 2017, este de 109.775 Euro, din care bugetul aferent Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 6.787,50 Euro, reprezentând 100% din cheltuielile eligibile aprobate de Comisia Europeană pentru Agenţie.

Proiectul „PROSME INN – Îmbunătăţirea Capacităţii Inovative de Management a IMM-urilor din macroregiunea RO3”, introduce un nou instrument pentru a sprijini IMM-urile inovative ambiţioase să exploateze profitabil ideilor lor pe pieţele internaţionale. În plus, proiectul sprijină construirea capacităţii inovative de management a IMM-urilor în toate regiunile, urmărind îndeaproape furnizarea a două tipuri de servicii de consultanţă şi anume: servicii de consolidare a managementului inovării şi servicii de sprijin pentru IMM-uri de succes.

Proiectul este implementat de un consorţiu format din 8 parteneri din România, (ADR Sud Muntenia, Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Asociaţia Română pentru industrie electronică si software (ARIES), Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA, şi al cărui lider de proiect este Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (CRIMM).

Documente utile

Prezentare PROSME ppt (0.8 Mb)