ADR Sud Muntenia

Proiectul Danube S3 Cluster

DanubeS3-antet_0.png

Film de prezentare

Proiectul Danube S3 Cluster - Cooperare transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării este finanțat în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea, Axa Prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării, Obiectivul specific 1.1: Îmbunătățirea condițiilor cadru la nivel instituțional și de infrastructură precum și a instrumentelor de cercetare și inovare pentru a asigura un acces mai larg la cunoștințe în vederea dezvoltării de noi tehnologii

Perioada de implementare a proiectului: 2 iulie 2018 – 30 iunie 2021.

Bugetul total al proiectului – 1,790,445.70 Euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 194.170.40 Euro. Contribuția ADR SM în proiect este de 2% - 3,883.40 Euro.

Consorțiul proiectului

Lider de proiect - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

 1. Steinbeis 2i GmbH (Germania) – partener FEDR;

 2. Pannon Business Network Association (Ungaria) – partener FEDR;

 3. Universitatea din Maribor (Slovenia) - partener FEDR;

 4. Fundatia Centrul Roman pentru IMM-uri (România) - partener FEDR (retras);

 5. EKO-SUSTAV – Managementul deșeurilor SRL (Croația) - partener FEDR;

 6. Bioeconomy Cluster (Slovacia) - partener FEDR;

 7. IFKA Instituţie de drept public non-profit pentru dezvoltarea industriei (Ungaria) - partener FEDR;

 8. Centru de Sprijin pentru IMM-uri (Bulgaria) - partener FEDR;

 9. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA (România) - partener FEDR;

 10. ITC - Clusterul de Inovare Tehnologică Murska Sobota (Slovenia) - partener FEDR;

 11. S.C. IPA S.A. (România) - partener FEDR

 12. Facultatea de Științe Tehnice (Serbia) – partener IPA;

 13. Asociația de Dezvoltare NERDA (Bosnia și Herțegovina) – partener IPA; ;

 14. Rețeaua de Transfer Tehnologic – (Moldova) – partener ENI;

 15. Institutul de Probleme de Piață și Cercetare Economică și Ecologică ale Academiei Naționale de Științe (Ucraina) – partener ENI.

Parteneri Strategici Asociați

 1. Ministerul Economiei – România;

 2. Fundația GREENLINE Western Balkans Cluster - Bosnia și Herțegovina

 3. Universitatea Tehnică din Ucraina – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ucraina;

 4. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Comerțului – Croația.

 5. Academia de Științe din Moldova.

Grupul țintă al proiectului

Organizații de sprijin al afacerilor, clustere, ong-uri, imm--uri, instituții de cercetare și învățământ superior, autorități locale și regionale, societatea civilă și publicul larg.

Descrierea proiectului

Acest proiect dorește să adreseze una din principalele provocări ale zonei dunărene – distribuția inegală a performanței inovării între partea de vest a zonei (ce are un nivel ridicat de dezvoltare) și partea de est, zonă ce cuprinde în special țări ce aparțin grupului de Inovatori Modești, cu mai mult de 17% de firme ce produc doar 3% valoare adăugată. Acest lucru se întâmplă  din cauza diferitelor cadre legale și politici naționale ce guvernează sectorul de cercetare și inovare. Astfel, politicile publice in zona dunăreană au nevoie de o mai bună coordonare, în timp ce investițiile trebuie să fie inteligente și concentrate teritorial. Politicile de cooperare între clustere bazate pe conceptul de specializare inteligentă reprezintă unul din factorii cheie ce contribuie la reducerea acestor disparități și implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării deoarece țin seama de contextul geografic și tematic pentru a stimula creșterea.

În prezent, aproape toate regiunile UE au dezvoltat o primă generație de strategii de specializare inteligentă, în contextul politicii europene de coeziune și al inițiativei emblematice "O Uniune a inovării". Inițiativele clusterelor și organizațiile joacă un rol important în guvernanța procesului de continuă descoperire a antreprenoriatului și a procesului de implementare. Având în vedere faptul că resursele publice sunt limitate, toate regiunile sunt acum sub presiunea de a demonstra eficacitatea investițiilor lor în programe și proiecte de dezvoltare a clusterelor pentru a le include în strategii de specializare bine dezvoltate și orientate.

Obiectivul proiectului

Obiectivul principal al proiectului este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare, în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster inteligente și coordonate în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților în managementului inovării și încurajarea cooperării transnaționale a clusterelor în sectorul agroalimentar.

Proiectul își propune să genereze o schimbare semnificativă prin dezvoltarea Strategiei și Programului Danube S3 Cluster prin implicarea de tipul „Quadruple Helix”. În acest mod,  documentele strategice transnaționale vor fi axate pe exploatarea legăturilor dintre domeniile de specializare care se consolidează reciproc transectorial. Strategia va fi testată de cinci inițiative pilot în patru  teme transversale (Informații Strategice de piață, Inovare Deschisă, Modele de afaceri pentru Economia Circulară și Alimentație Sănătoasă) care sunt interconectate și capabile să genereze noi idei de proiecte inovative în cadrul EUSDR.

Inițiativele pilot vor fi implementate în Croația, Serbia și Slovacia și mai ales în Moldova și Ucraina unde vor avea loc cele mai multe activități de generare a cunoștințelor, pentru o mai bună coordonare a politicilor de cluster.

Proiectul va permite clusterelor și regiunilor participante să reunească potențialul de cunoaștere și inovare prin colaborare și învățare reciprocă într-un proces transnațional, permițând astfel schimbul de know-how și bune practici din regiunile occidentale către regiunile estice și va genera un ecosistem de inovare prietenos, în care mediul academic și mediul de afaceri vor lucra împreună, în colaborare cu autoritățile regionale și societatea civilă, transformând astfel cunoștințele în produse, servicii și abilități inovatoare. Abordarea transnațională de specializare inteligentă se bazează pe "procesul de descoperire antreprenorială", oportunitățile de piață prin cooperarea în interiorul clusterului și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Elaborarea unor politici de cluster inteligente și coordonate, precum și a  instrumentelor de implementare a acestora în Regiunea Dunării, utilizând abordarea specializării inteligente;

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de management al inovării ale actorilor Quadruple Helix;

 • Stimularea cooperării și coordonării transnaționale pentru clusterele active în domeniul agroalimentar.

Rezultatele principale ale proiectului

O mai bună cooperare și coordonare a politicilor de cluster în sectorul agroalimentar bazate pe o abordare specializată inteligentă și dezvoltarea a două instrumente de inovare pentru a permite în continuare punerea în aplicare a cinci inițiative pilot regionale în domeniile Informații Strategice de Piață, Inovare Deschisă, Modele de afaceri pentru Economia Circulară și Alimentație Sănătoasă, inițiative ce vor conduce la generarea a 15 acorduri de cooperare între clusterele ce activează în domeniul Agro-Alimentar.

Documente