ADR Sud Muntenia

Proiectul Back on Track

Back on Track (RGB).png

Proiectul „Back on Track – Fostering (re)integration into the labour market or education of rural NEETs by increasing their resilience and virtual mobility/  Sprijinirea (re)integrării pe piața muncii sau în sistemul educațional a tinerilor NEETs din mediul rural prin creșterea rezilienței la schimbare și a mobilității virtuale a acestora” este finanțat în cadrul apelului 1 al Programului pentru Regiunea Dunării, Axa Prioritară 3 – O regiune a Dunării mai socială, Obiectiv Specific 3.2 – Educație, instruire și învățare pe tot parcursul vieții

Obiectivul principal al proiectului este promovarea și integrarea mai ușoară a tinerilor NEETs din mediul rural în societate, educație, formare sau pe piața muncii din regiunea Dunării. Prin soluții personalizate de educație și mentorat la distanță, proiectul facilitează incluziunea digitală a tinerilor NEETs din mediul rural, sprijinindu-i prin creșterea potențialului lor intelectual și a capitalului uman.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea implicării tinerilor NEETs și menținerea angajamentului acestora
 • Încurajarea integrării tinerilor NEETs din mediul rural în educație, formare profesională sau pe piața muncii
 • Dezvoltarea tinerilor NEETs din mediul rural pentru a-și îmbunătăți competențe de bază și capacitatea de adaptare prin soluții educaționale digitale adaptate nevoilor lor.

Perioada de implementare a proiectului: 01 ianuarie 2024- 30 iunie 2026

Buget total al proiectului : 2.473.610,60, din care bugetul ADR Sud-Muntenia este de 185.343 euro. Contribuția ADR SM în proiect este de 2% - 3.774 euro.

Consorțiul proiectului

 • Lider de proiect   –  ÖJAB  Austria - Mișcarea Tinerilor Muncitori din Austria (Austria)
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia (România)
 • ADEL – Asociația pentru Dezvoltare, Educație și Muncă (Slovacia) 
 • DEX IC – Centru de inovare (Republica Cehă)
 • NERDA – Asociația pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (Bosnia și Herzegovina)
 • Pannon Novum – Organizația de Inovare Regională Vest-Transdanubiană (Ungaria)
 • Philantropy -  Fundația Caritabilă a Bisericii Ortodoxe Sârbe (Serbia)
 • PRIZMA – Fundația pentru Îmbunătățirea Oportunităților de Angajare (Slovenia) 
 • HICS Ong (Ungaria)
 • YES Forum  – Asociația Sprijin pentru Tineri (Germania)
 • IPC – ipcenter.at Centrul Educațional Internațional (Austria)
 • SZ REDA- Agenția Regională pentru Dezvoltare Economică Stara Zagora  (Bulgaria)
 • Ministerul Economiei Cantonul Tuzla (Bosnia și Herzegovina)
 • CCIS- Camera de Comerț și Industrie a Serbiei

 

Parteneri strategici asociați:

 • bit schulungscenter GmbH (Austria)
 • die Berater” Unternehmensberatungs GmbH (Austria)
 • Institutul de Politică din Bratislava (Slovacia)
 • Dialogul European (Slovacia)
 • Satul Copiilor „Dr Milorad Pavlovic” (Serbia)
 • Asociația de romi „Ruke prijateljstva” (Serbia)
 • Drug Policy Network SEE – DPNSEE (Serbia)
 • Uniunea organizațiilor persoanelor care trăiesc cu HIV și SIDA (Serbia)
 • Asociația Culturală – Artă Cukojevac (Serbia)
 • Asociaţia Naţională KID (Ungaria)
 • Asociația Europeană a Institutelor de Formare Profesională (Austria)
 • Serviciul de Ocupare al Sloveniei, Biroul Regional Maribor (Slovenia)
 • Centrul de Educație pentru Adulți Maribor (Slovenia)
 • Camera de Comerț și Industrie Győr-Moson-Sopron (Ungaria)
 • Biroul Guvernamental Judeţean Vas (Ungaria)
 • Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz (Germania)
 • Municipiul Maglizh (Bulgaria)
 • Municipiul Gurkovo (Bulgaria)
 • Municipiul Nikolaevo (Bulgaria)
 • Municipiul Bratya Daskalovi (Bulgaria)
 • Agenția Județeană de Ocupare a Fortei de Muncă Argeș (România)
 • Serviciul Național de Ocupare a Forței de Muncă (Serbia)
 • Oficiul Muncii din Republica Cehă - EURES, Departamentul Ocupării Forței de Muncă (Republica Cehă)
 • Automatizări industriale (Bosnia și Herzegovina)
 • Ministerul Culturii, Sportului și Tineretului din Cantonul Tuzla (Bosnia și Herzegovina)
 • Centrul Educaţional pentru Adulti Rom Burgenland (Austria)
   

Rezultatele principale ale proiectului:

Pentru a-și atinge obiectivele, proiectul va crea o rețea transnațională intersectorială a părților interesate pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor sale. De asemenea, prin Back On Track, se va dezvolta o strategie de mobilizare, susținere și implicare a tinerilor NEET din mediul rural, implementarea unui program de mentorat și crearea unui curs inovator de instruire digitală, adaptat nevoilor acestora și prin care să își îmbunătățească abilitățile de bază. Prin aceste activități, proiectul își propune să le ofere noi perspective de dezvoltare individuală, formare și orientare în carieră fără a fi nevoie să părăsească zonele rurale, prin creșterea gradului de conștientizare a oportunităților de lucru la distanță. Prin implementarea acestui proiect, focusul va fi pe o mai bună calitate a vieții a tinerilor NEET din mediul rural, care vor dobândi competențe de autogestionare și reziliență la schimbările economice și  sociale.

 

OS 1 Îmbunătățirea implicării tinerilor NEETs și menținerea angajamentului acestora

Unul dintre obiectivele specifice ale Back on Track este ca educația, piața muncii și organizațiile sociale care lucrează cu tinerii NEET din mediul rural să își unească forțele, să construiască o rețea și să ajungă la grupul țintă într-un mod durabil și eficient. Toate acestea într-o colaborare comună și prin împărtășirea diferitelor expertize și perspective. Aceștia reușesc să se implice cu tinerii NEET care sunt în afara sistemului, adesea invizibili, împiedicându-i să se piardă și integrându-i permanent în educație și/sau pe piața muncii. Prin activitățile din cadrul OS1, părțile interesate transsectoriale sunt capabile să construiască relații durabile și eficiente cu tinerii NEET din mediul rural, crescându-le vizibilitatea și implicarea în proiect (cel puțin 200).
 

OS 2 Încurajarea integrării tinerilor NEETs din mediul rural în educație, formare profesională sau pe piața muncii

Prin OS2, capacitatea părților interesate este consolidată, iar tinerii NEET din mediul rural își găsesc scopul în viață, își creează propriile căi personale și își echilibrează ambițiile sociale și profesionale. Prin valorificarea potențialului proiectului, tinerii NEET din mediul rural vor fi sprijiniți să îmbrățișeze convingerea că, indiferent de circumstanțele lor dificile, există oportunități de descoperire a propriului potențial și niciodată nu este prea târziu pentru a crea noi planuri pentru dezvoltarea carierei. Ca urmare a activităților din cadrul OS 2, se va sprijini integrarea tinerilor NEET în societate, în educație și/sau pe piața muncii. Aceștia vor avea mai multă încredere în sistem, precum și în organizațiile care îi ajută prin programul de mentorat. Mobilitatea virtuală a grupului țintă crește și ea, începe integrarea lor digitală, vor afla care sunt oportunitățile de lucru la distanță, vor căpăta noi perspective și vor accepta sprijinul de care au nevoie pentru a se integra în societate.

OS 3 Dezvoltarea tinerilor NEETs din mediul rural pentru a-și îmbunătăți competențe de bază și capacitatea de adaptare prin soluții educaționale digitale adaptate nevoilor lor.

Implementarea activităților SO3 are un impact transformator asupra tinerilor NEET din mediul rural. Prin dobândirea de abilități de bază, pregătire mentală și reziliență îmbunătățite, încredere sporită și abilități organizaționale, aceștia sunt sprijiniți să se reintegreze pe piața muncii și/sau în programe de formare profesională. Reziliența, adaptabilitatea și maturitatea mentală nouă le permit să-și urmărească obiectivele și căile de dezvoltare în mod independent, stimulând un sentiment de control și autodeterminare în viața lor. Acești tineri NEET din mediul rural sunt capabili să persevereze și să depășească obstacolele, rămânând concentrați asupra obiectivelor și dezvoltării lor personale. În plus, ei au, de asemenea, o conștientizare puternică a propriilor puncte forte, puncte slabe și potențial neexploatat și pot folosi aceste atribute în mod eficient în avantajul lor. Tinerii NEET din mediul rural sunt capabili să-și construiască un viitor mai bun, aducând în același timp o contribuție pozitivă comunităților lor și societății în ansamblu.