ADR Sud Muntenia

Participarea ADR Sud Muntenia la cea de-a VI-a întâlnire transnațională a Comitetului de coordonare a proiectului Social Green, în Portugalia

logo-socialgreen-835x76_0.png

În perioada 26 - 27 martie, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat, în calitate de parteneri, la cea de-a șasea întâlnire transnațională a proiectului Social Green – „Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector”, organizată la Porto în Portugalia.

Agenția este partener în acest proiect din 6 aprilie 2017, obiectivul principal al proiectului constând în îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea locuințelor sociale, ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile, totodată subliniind importanța sa ca incubator pentru noi piețe în domeniul energiei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de afaceri. În plus, prin intermediul acestui proiect, se vor identifica bunele practici din sectorul locuințelor ecologice , precum și cele referitoare la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră prin mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor.

Conferința din prima zi: „Locuințe Sociale fără Emisii de Carbon – Provocări și Oportunități post 2020” a avut loc la Casa da Música, o clădire modernă și emblematică în care mai mult de 150 de persoane au participat la o dezbatere interesantă despre tendințele și perspectivele locuințelor sociale ecologice după 2020.

Acest eveniment a reprezentat o mare oportunitate de a discuta noul cadru post 2020 privind schemele de locuințe sociale, eficiența eneretică și provocările legate de mediu înconjurător. Lucrările seminarului au fost deschise de domnul Ryan Weber de la Nordregio, partenerul principal al proiectului Social Green, care a subliniat concordanța dintre societate și mediul înconjurător, precum și modul în care proiectul Social Green îmbunătățește politicile locale și regionale.

A doua sesiune a avut loc în data de 27 martie, la Matosinhos în sediul partenerului CEIIA, sesiune în care s-a abordat discutarea implementării diferitelor planuri de acțiune care vor fi dezvoltate în diferite regiuni ale Europei: Municipiul Alba Iulia și Regiunea Sud Muntenia din România, Regiunea Norte din Portugalia, regiunea Extremadura din Spania, orașul Varaždin din Croația precum și Estonia.

Planul de Acțiune al Regiunii Sud Muntenia, elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, are ca obiectiv „Îmbunătățirea eficacității instrumentului de politică regional privind eficiența energetică”. Acțiunile care vor fi întreprinse pentru realizarea obiectivului mai sus menționat vor fi axate pe creșterea gradului de cunoaștere în rândul municipalităților pentru îmbunătățirea actualului instrument de politică, sprijin acordat potențialilor beneficiari pentru accesarea priorității de investiții 3.1 și îmbunătățirea actualului instrument de politică prin îmbunătățirea Ghidului Solicitantului (dacă se va deschide un nou apel pentru această prioritate de investiții). Aceste acțiuni vor fi puse în aplicare în perioada 2019 și 2020.

La această întâlnire au participat reprezentanții consorțiului proiectului Social Green - șapte instituții de renume din Uniunea Europeană, respectiv - Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development din Suedia – liderul de proiect, CEIIA - Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry din Portugalia, Tartu Regional Energy Agency din Estonia, Agenția Regionlă Sud Muntenia, Regional Energy Agency North din Croația, Extremadura Energy Agency din Spania, CCDR-N - Regional Coordination and Development Commission of Norte din Portugalia, și Primăria Alba Iulia.

Alte știri ADR Muntenia