ADR Sud Muntenia

Programul Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027 a obținut avizul de mediu

Potrivit prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a emis Avizul de mediu nr. 87/18.04.2022 pentru Programul Operațional Regional (POR) Sud – Muntenia 2021-2027.

POR Sud - Muntenia 2021-2027 a fost elaborat în perioada 2020-2022 și cuprinde direcțiile de finanțare de la nivel regional care vor fi sprijinite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Sud - Muntenia. De asemenea, în paralel cu procesul de elaborare a POR Sud – Muntenia 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a inițiat și a parcurs procedurile prevăzute de legislația națională în domeniu (HG nr. 1076 /2004, OUG nr. 57/2007, Ordinul MMAP nr. 262/2020), care au ca obiectiv asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. În urma parcurgerii procedurii de evaluare de mediu, conform prevederilor legale în vigoare, MMAP a finalizat procedura SEA prin emiterea Avizului de mediu nr. 87/18.04.2021 pentru POR Sud – Muntenia 2021-2027.

Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu au fost publicate pe site-ul ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea POR Sud - Muntenia 2021-2027 > Evaluarea strategică de mediu pentru POR Sud - Muntenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295, și pe site-ul MMAP, în secțiunea dedicată Programului, la adresa http://www.mmediu.ro/categorie/por-sud-muntenia/394.

Alte știri ADR Muntenia