ADR Sud Muntenia

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Luni, 19 decembrie, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Pitești a avut loc, în sistem hibrid (fizic și prin intermediul aplicației Zoom), ședința de constituire a Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Reuniunea s-a desfășurat la inițiativa directorului general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, care a dispus constituirea CM PR Sud-Muntenia 2021-2027, în calitate de președinte al acestui for. La eveniment au participat Gabriela Manuela Călin - directorul Autorității de Management (AM) a Programului Regional Sud-Muntenia din cadrul ADR Sud Muntenia, Andreea Mirela Tache – directorul Direcției Economice a ADR Sud Muntenia, Cristian Gentea - primarul municipiului Pitești, Ion Mînzînă - președintele Consiliului Județean Argeș și, online, Krzysztof Kasprzyk - adjunctul șef unitate în cadrul DG Regio și Nicola Aimi - reprezentant DG Regio.

Au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din Sud-Muntenia, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar, de cercetare, precum și de reprezentanți ai societății civile în domeniul protecției mediului, promovării patrimoniului cultural și natural, a promovării drepturilor fundamentale ale omului și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și a nediscriminării.

În cadrul ședinței a fost prezentat și aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud Muntenia și a fost prezentat Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

CM PR Sud-Muntenia este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 și a fost constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 privind dispozițiile comune. Este constituit din 33 de membri cu drept de vot, iar la ședințe pot participa membrii observatori, precum și reprezentanții Comisiei Europene - cu rol de monitorizare și consultativ. De asemenea, la reuniunile CM PRSM pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor administrației publice centrale și locale, precum și ai altor organizații și entități.

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia examinează:

  • progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului;
  • orice probleme care influențează performanța programului și măsurile de remediere;
  • progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare constatărilor;
  • acțiunile în legătură cu comunicarea și vizibilitatea;
  • îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe întreg parcursul perioadei de programare;
  • progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, parteneri și beneficiari, dacă este cazul.

Totodată, CM PR Sud-Muntenia aprobă:

  • metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora;
  • raportul final privind performanța programului;
  • planul de evaluare și orice modificare a acestuia;
  • orice propunere de modificare a programului, formulată de Autoritatea de Management.

ADR Sud-Muntenia este Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul exercițiu financiar peste 1,5 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud-Muntenia 2021‐2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295.

Alte știri ADR Muntenia