ADR Sud Muntenia

Regulamentul de Organizare al Consorțiului Regional de Inovare Sud Muntenia, aprobat în prima ședință

Marți, 11 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, prima ședință a Consorțiului Regional de Inovare Sud Muntenia 2021 - 2027.

Structură partenerială cu rol consultativ, constituită în baza Metodologiei MDLPA pentru elaborarea documentului - cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă, Consorțiul Regional de Inovare Sud Muntenia valorifică experiența celor mai relevanți actori locali, regionali și naționali, reprezentanți ai mediului de cercetare, universitar, de afaceri și ai administrației publice centrale și locale. Rolul Consorțiului este acela de a emite un aviz consultativ cu privire la Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021-2027, elaborată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, de a expune un punct de vedere cu privire la portofoliul de proiecte și la proiectele ce pot genera cea mai mare valoare adăugată, și, de asemenea, de a monitoriza modalitatea de implementare a Strategiei de Specializare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia.

Scopul acestei prime întâlniri a fost de a prezenta și dezbate Regulamentul de Organizare al Consorțiului Regional de Inovare Sud Muntenia, document ce a fost aprobat cu unanimitate de voturi, precum și de a prezenta prima versiune a Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027, împreună cu recomandările de revizuire ale acesteia primite din partea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în urma evaluării ex-ante.

La prima ședință a consorțiului au participat membrii titulari sau supleanți din cadrul a 21 de instituții, reprezentanți ai Ministerului Cercetării, Digitalizării și Inovării, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai administrației publice locale, ai entităților din domeniul cercetării și inovării, ai institutelor de învățământ superior de stat, ai clusterelor de inovare și ai patronatelor care își desfășoară activitatea în domeniile competitive ale regiunii Sud Muntenia.

Alte știri ADR Muntenia