ADR Sud Muntenia

Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Nicolae Dragnea, a propus sprijinirea microintreprinderilor in accesarea fondurilor europene

Săptămâna aceasta, în perioada 19 - 20 mai 2010, a avut loc la Piatra Neamţ prima şedinţă din acest an a Comitetului de Monitorizare a  Programului (CM POR). În cadrul reuniunii de lucru, membrii şi observatorii CM POR au analizat şi evaluat stadiul funcţionării programului şi au stabilit măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor.
Propunerea preşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, domnul Liviu Nicolae Dragnea, de realocare a fondurilor neutilizate din cadrul Domeniului major de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregãtirea pentru noi activitãţi” a fost adoptată în unanimitate de către membrii CM  POR. La nivel naţional, sumele realocate vor contribui la suplimentarea fondurilor destinate DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”, DMI  5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” şi DMI 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sãnãtate” – unde banii vor fi utilizaţi pentru reabilitarea/modernizarea şi echiparea a cinci spitale judeţene din ţară aflate în lista de rezervã. La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, realocarea fondurilor neutilizate din cadrul DMI 4.2 se va face către DMI 3.1 (judeţul Dâmboviţa urmează să primească fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa - proiect în lista de rezervă), DMI 4.3 şi DMI 5.2.
De asemenea, preşedintele CpDR Sud Muntenia a propus modificarea Ghidului solicitantului pentru DMI 4.3, în sensul introducerii în categoria beneficiarilor eligibili şi a microîntreprinderilor nou-înfiinţate. Domnul Dragnea a susţinut necesitatea adoptării acestor modificări, având în vedere contextul economic  dificil şi necesitatea creării de noi locuri de muncă în România. Tot în cadrul şedinţei CM POR s-a decis eliminarea cerinţei privind contribuţia proprie a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finanţare, ceea ce înseamnă că valoarea maximă a finanţării acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 200.000 de euro.
O altă propunere venită din partea reprezenţilor regiunii Sud Muntenia a avut ca obiectiv revitalizarea activităţii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare prin implicarea acestor structuri în procesul de analiză şi corelare a nevoilor comunităţilor locale cu oportunităţile de finanţare disponibile din toate programele cu finanţare europeană. În acest sens, o primă măsură luată la nivelul regiunii noastre va fi convocarea CRESC pentru analiza modului în care fondurile disponibile pe Măsura 3.2.2. din PNDR au fost accesate şi atrase de către comunităţile din Sud Muntenia.

 


ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Şef Serviciu Comunicare,
Daniela TRAIAN

 

 

Alte știri ADR Muntenia