ADR Sud Muntenia

Presa din regiunea Sud-Muntenia a fost informata despre evolutia REGIO

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat miercuri, 26 mai, la Târgovişte, sesiunea de informare adresată reprezentanţilor mass media din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. Directorul General al AM POR, domnul Gabriel FRIPTU, împreună cu Directorul General al ADR Sud Muntenia, domnul Liviu MUŞAT, au prezentat reprezentatilor media prezenti la eveniment evoluţia alocării fondurilor europene prin POR din ultimul an.
Iniţiativa a avut ca scop informarea mass media regionale cu privire la evoluţia din ultimul an a implementării REGIO – Programul Operaţional Regional la nivel naţional, respectiv regional, cu detaliere pe judeţele din regiunea Sud Muntenia.
Pentru exemplificarea iniţiativelor de dezvoltare regională, la reuniune au participat şi beneficiarii unor proiecte aflate în implementare sau finalizate ce au descris celor prezenţi ciclul unui proiect de la idee la implementare:
•    Proiect: “Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Graţia - Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zămbreasca - Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)” ,  Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Teleorman                                                                                                                    
•    Proiect: „ Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mănăstiri Vărbila”,  Beneficiar: Parohia Vărbila,Com.Iordăcheanu, Sat Vărbila, jud.Prahova
•    Proiect: „Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A + B) Târgovişte”,  Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgovişte
•    Proiect: „Modernizare prin extindere şi transformare Cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi de agrement, 4 stele” ,  Beneficiar: SC Valea cu Peşti SA
Evenimentul face parte dintr-o serie de opt sesiuni de informare care au loc în toate regiunile de dezvoltare ale României în perioada aprilie - iunie 2010, pentru a oferi publicului larg, prin intermediul presei, informaţii referitoare la stadiul alocării fondurilor REGIO.
Următoarele sesiuni de informare cu presa regională vor avea loc în:
    Bucureşti – regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (27 mai 2010)
    Timişoara – regiunea de dezvoltare Vest (03 Iunie 2010)
Până în prezent, sesiuni similare s-au derulat în Piatra Neamţ, Brăila, Cluj Napoca, Alba Iulia şi Craiova.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management, gestionează Programul Operaţional Regional - REGIO prin care, în perioada 2007 – 2013, sunt alocate 4,4 miliarde de Euro, din care 85% reprezintă contribuţia Uniunii Europene. Obiectivul general al REGIO este sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile în regiunile României, atât din punct de vedere economic, cât şi social, prin reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre acestea şi celelalte regiuni ale Uniunii Europene.
Pentru mai multe informaţii despre Regio vă rugăm accesaţi: www.inforegio.ro, iar pentru mai multe detalii despre sesiunile de informare ale mass media care au avut loc deja, vă rugăm să accesaţi link-ul http://www.inforegio.ro/index.php?page=MEDIA_EVENTS  sau http://regio.adrmuntenia.ro/comunicare-regio-p74.html

Contact:  Andreea  Mihălcioiu, email andreea.mihalcioiu@mdrt.ro.

Alte știri ADR Muntenia