ADR Sud Muntenia

PNRR: 50 milioane de euro pentru crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

În data de 7 noiembrie, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a lansat apelul aferent Investiției 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale a Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Componenta are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de stimulare a formalizării muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.

Investiția are în vedere crearea de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, iar la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din regiunea Sud-Muntenia, a cel puțin 22 servicii co munitare de acest fel:

  • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
  • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
  • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Valoarea maximă eligibilă/proiect:

  • 330.000 euro fără TVA pentru 21 de clădiri al căror consum de energie este aproape zero;
  • 484.000 euro fără TVA pentru o clădire care va respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale.

Solicitanți eligibili:

  • Furnizori publici de servicii sociale acreditați care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor
  • Parteneriate între acestea și furnizorii privați de servicii sociale acreditați.

În cadrul apelului de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home, în intervalul: 7 noiembrie 2022, ora 10:00 – 9 ianuarie 2023, ora 23:59.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa: pnrr@adrmuntenia.ro sau puteți vizita pagina https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

Alte știri ADR Muntenia