ADR Sud Muntenia

Planul Regional de Actiune pentru Ocuparea forţei de munca (PRAO) 2006 - 2008

ADR Sud Muntenia sprijina Ministerul Muncii, Solidaritaþii Sociale si Familiei in derularea activitaþilor pentru elaborarea si implementarea politicilor de ocupare in conformitate cu Strategia de ocupare a U.E.

         In momentul de fata este in curs de elaborare Planul Regional de Acþiune pentru Ocuparea forþei de munca (PRAO) 2006 - 2008. Obiectivul PRAO este de a furniza cadrul de planificare strategica pe termen mediu, pentru promovarea ocuparii in interiorul regiunii pentru care se elaboreaza.

         Planurile Regionale de Acþiune privind Ocuparea forþei de munca ar trebui sa reflecte contextul regional si masura in care se stabileste un domeniu prioritar ce necesita intervenþie pentru a soluþiona o anumita problema identificata la nivel regional

         Pe pagina noastra de web a fost deschis un Forum pentru a dezbate aceste Prioritati si Masuri. De asemenea, la sectiunea Biblioteca veti gasi prioritatile PRAO pentru regiunea Sud Muntenia, document elaborat prin consultari in cadrul Consortiului Regional .

Unitatea de Implementare  Program Regiunea Sud Muntenia este localizatã în Municipiul Cãlãraºi, Str. 13 Decembrie, nr. 12,  Tel 0242-314-048, Fax 0242-314-048,  e-mail : cl_uip@ajofm.anofm.ro; uip_sudmuntenia@yahoo.com, persoana de contact Bogdan Achim- Coordonator UIP.

Alte știri ADR Muntenia