ADR Sud Muntenia

PHARE 98 - „Politici regionale și Programe de Coeziune”

PHARE 98 - „Politici regionale și Programe de Coeziune” a avut ca obiectiv stabilirea și susținerea unui cadru adecvat procesului de dezvoltare regională cu tot ceea ce presupune acest lucru: politică, legislație și instrumente, alături de capacitatea administrativă de management al programelor Phare, ISPA și SAPARD.

Programul PHARE 98 a încorporat trei subprograme, al căror obiectiv principal a fost pregătirea României pentru managementul fondurilor de preaderare la UE:

  • Subprogramul 1: Suport pentru Dezvoltarea regională - cu un total de 17 mil. euro și care s-a desfășurat pe două axe principale de intervenție:
    • Componenta Restructurare Industrială (11-13 mil. euro) a urmărit acele zone afectate de declinul industrial sau zonele unde nivelul activității economice este prea redus pentru a induce o dezvoltare dinamică;
    • Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane (2,5-4,5 mil. euro) - a fost proiectată pentru dezvoltarea resurselor umane, considerate baza dezvoltării integrate a regiunilor în România. Obiectivele de bază au fost: combaterea șomajului pe termen lung, includerea forței de muncă tinere, adaptarea forței de muncă la schimbările industriale sau alte tipuri de schimbări în sistemul productiv, toate acestea în scopul dezvoltării capacității regiunii de a planifica și implementa programele regionale legate de forța de muncă;
    • Componenta Managementul Programelor și Asistență Tehnică (1,5 mil. euro), are ca obiectiv principal furnizarea suportului de implementare a celor două componente amintite mai sus, la nivel național, regional și local. Această componentă a vizat în special regiunile cele mai dezavantajate.
  • Subprogramul 2 - Facilităţi pentru pregătirea proiectelor (9 mil. euro) - și-a propus ca obiective de bază identificarea, stabilirea priorităților și pregătirea pentru finanțare în cadrul programului ISPA.
  • Subprogramul de pregătire specială (7 mil. euro) - a avut ca obiectiv principal proiectarea și implementarea programelor tip-obiectivul 1 al politicii de dezvoltare regională a UE (susținerea regiunilor rămase în urmă din punctul de vedere al dezvoltării generale) prin transferul de know-how, programe operaționale, stabilirea unor structuri administrative și bugetare conforme cu cele convenite în Parteneriatul de aderare al României.

Programul PHARE 98 s-a încheiat în data de 31 decembrie 2000.

Situația proiectelor depuse în cadrul Programului PHARE 98 la ADR Sud Muntenia 

Proiecte
PHARE 98
Nr. Valoare totală
la depunere
- euro -
Valoare solicitată
la depunere
- euro -
Valoare totală
la implementare
- euro -
Valoare solicitată
la implementare
- euro -
Finalizate 53 5.817.941,00 2.281.039,00 5.555.457,00 2.134.766,00
Reziliate 4 121.910,00 54.596,00 - -
TOTAL 57 5.939.851,00 2.335.635,00 5.555.457,00 2.134.766,00