ADR Sud Muntenia

Pachetul de coeziune, cu o valoare totală de 243 de miliarde de euro, adoptat de Parlamentul European

Parlamentul European
Parlamentul European

Parlamentul European a adoptat miercuri, 23 iunie, trei fonduri europene pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a UE, cu o valoare totală de 243 de miliarde de euro. Pachetul de coeziune cuprinde obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC), precum și Regulamentul privind dispozițiile comune (CPR), un set de norme care reglementează fondurile regionale, de coeziune și sociale ale UE în următorii șapte ani.

Toate cele trei regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE în data de 30 iunie 2021 și vor intra în vigoare în ziua următoare.

Din FEDR vor fi finanțate și cele opt Programe operaționale regionale pentru care Agențiile pentru dezvoltare regională românești sunt autorități de management în viitorul cadru financiar european 2021-2027.

În conformitate cu noile norme privind dispozițiile comune, atât Interreg, cât și fondurile regionale și de coeziune vor trebui să direcționeze cel puțin 30% din resursele lor către acțiuni climatice, economia circulară și investiții în creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri specifice pentru IMM-uri și regiunile ultraperiferice.

Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune

Cu un buget de 243 de miliarde de euro (în prețurile din 2018) – aproximativ un sfert din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 – fondurile regionale și de coeziune reprezintă împreună cel mai mare instrument de investiții al UE.

În efortul de a contribui la redresarea în urma pandemiei COVID-19, acestea vor sprijini, de asemenea, cultura, turismul durabil, digitalizarea și creșterea rezilienței sistemului de sănătate publică.

Investițiile legate de energia nucleară sau de combustibilii fosili sunt excluse de la sprijin, cu o excepție făcută pentru proiectele privind gazele naturale pentru a înlocui cărbunele, valabilă până la 31 decembrie 2025.

Interreg: sprijin pentru proiecte transfrontaliere și cooperare în regiunile învecinate ale UE

Interreg va avea un buget de 8,05 miliarde de euro (în prețuri din 2018) pentru perioada 2021-2027, cu o rată de cofinanțare de 80% în total (85% pentru regiunile ultraperiferice). Resursele financiare, cu 3% mai mari decât în perioada anterioară, sunt asigurate de pachetul financiar al Fondului european de dezvoltare regională.

Cooperarea transfrontalieră va primi 72,2% din aceste resurse, în timp ce cooperării transnaționale, interregionale și a regiunilor ultraperiferice i se vor aloca 18,2%, 6,1% și, respectiv, 3,5%. Până la 20% din fondurile programului Interreg pot fi alocate pentru proiecte mici.

Regulamentul privind dispozițiile comune

Legislația stabilește dispoziții comune pentru Fondul regional și de coeziune, Fondul de tranziție echitabilă, Fondul social european Plus și Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură. Împreună, instrumentele care fac obiectul acestei legislații reprezintă aproximativ o treime din bugetul total al UE pentru perioada 2021-2027, cu un total de 330 de miliarde de euro (în prețurile din 2018).

Pentru a primi finanțare din partea UE, țările vor trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE, Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Acordul de la Paris privind clima, să promoveze egalitatea de gen și să lupte împotriva discriminării.

Legiuitorii UE au ajuns la acorduri politice privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, Interreg și Regulamentul privind furnizarea comună în decembrie 2020. Comisia pentru dezvoltare regională a aprobat acordurile în decembrie și martie, deschizând astfel calea pentru adoptarea pozițiilor Consiliului în primă lectură la 27 mai.

Alte știri ADR Muntenia