ADR Sud Muntenia

Nota privind declaratia de eligibilitate

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a dat publicitatii o INSTRUCŢIUNE  privind armonizarea ghidurilor solicitantului aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a Manualului de evaluare, selecţie şi contractare al Autorităţii de Management (M III) cu Hotărârea nr. 42 a Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional.
Documentul este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Programul Operational Regional- Prevederi aplicabile potentialilor beneficiari.

 

Alte știri ADR Muntenia