ADR Sud Muntenia

Nota AM POR privind eligibilitatea cheltuielilor in cadrul Axei 5

Autoritatea de Management a emis o Nota în atenţia beneficiarilor şi a solicitanţilor de finanţare în cadrul Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniile majore de intervenţie  5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” şi 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”,  privind cheltuielile eligibile.

Conţinutul Notei este publicat pe site-ul nostru la secţiunea Programul Operaţional Regional, Ghidul Solicitantului - Axa 5.

Alte știri ADR Muntenia