ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia – promotor al proiectul SinCE-AFC, la întâlnirea regională privind economia circulară

În data de 26 septembrie 2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de stakeholder în cadrul proiectului BIOREGIO, a participat la cea de-a șasea întâlnire a grupului actorilor interesați de revizuirea politicilor pentru economia circulară, eveniment organizat la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, din București.

În cadrul întâlnirii Agenţia a prezentat proiectul SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”, finanțat din Programul  INTERREG Europe, apelul patru. Astfel, aplicația are în vedere îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și dezvoltă spiritul antreprenorial al IMM-urilor din sectorul agroalimentar ca urmare a valorificării oportunităților de economie circulară.

Proiectul va fi implementat în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2023 și are un buget total de 1.519.940,00 de euro. Din aceștia, bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuția proprie a Agenţiei având valoarea de 2.868,40 de euro.

Consorțiul proiectului este compus nouă parteneri:

  1. Coordonator - Agenția pentru Dezvoltare Locală a Autorităților Locale din Estul Salonicului - ANATOLIKI S.A, Grecia
  2. P1 - Regiunea Centrală a Macedoniei, Autoritatea de Management pentru Fondul de Dezvoltare regională, Salonic, Grecia
  3. P2 - Orașul Metropolitan Bologna, Italia
  4. P3 - Universitatea din Bologna, Italia
  5. P4 - Consiliul Județean HAJDU-BIHAR, Ungaria
  6. P5 - Consiliul Județean Donegal, Irlanda
  7. P6 – Prefectura Regiunii Wielkopolska, Polonia
  8. P7- ADR Sud Muntenia, Romania
  9. P8 - Orasul Devnya, Bulgaria

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate stadiul implementării proiectului BIOREGIO și rezultatele obținute, au avut loc dezbateri cu privire la pregătirea Planului de acțiune BIOREGIO, la îmbunătățirea instrumentului de politică prin Planul de acțiune în sprijinul bioeconomiei circulare și au fost prezentate exemple de bune practici din domeniul economiei circulare.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice, agenți economici, operatori de servicii de utilități publice şi reciclatori, cu scopul de a analiza principalele instrumente de finanţare existente la nivel național în sprijinul bioeconomiei circulare și de a dezbate problemele legate de închiderea fluxurilor de materii organice, reducerea deșeurilor alimentare şi valorificarea potențialului de biomasă şi bioproduse.

Mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC puteți obține de pe site-urile:

Alte știri ADR Muntenia