Acum ne puteți găsi și pe

INSTRUCŢIUNE privind valabilitatea studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor tehnice

INSTRUCŢIUNE privind valabilitatea studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor tehnice de avizare a lucrărilor de intervenţie la data depunerii cererii de finanţare

 

(1)    Începând cu data de 23 iulie 2008 pot fi depuse la dosarul cererii de finanţare pentru toate domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi vor fi considerate conforme administrativ, studii de fezabilitate/ documentaţii tehnice de avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate cu cel mult 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.
(2)    În cazul studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor tehnice de avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, respectiv între 13 şi 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, solicitantul de finanţare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.
(3)    Grila de verificare a conformităţii administrative pentru toate domeniile majore de intevenţie se modifică corespunzător.
(4)    Solicitanţii de finanţare îşi asumă integral valabilitatea şi validitatea informaţiilor cuprinse în documentaţiile tehnice.

 

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.