ADR Sud Muntenia

Info Day pentru promovarea POS CCE

dsc_0205-1384932812.jpg

Marţi, 19 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat primul eveniment Info Day dedicat beneficiarilor de fonduri nerambursabile acordate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa 1. Scopul organizării acestei întâlniri cu caracter informal a fost de a prezenta stadiul actual al implementării programului în regiunea Sud Muntenia.

Beneficiarii au obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectele depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a mulţumit, în deschiderea evenimentului, participantilor pentru interesul manifestat faţă de acţiunile organizate de Agenţie pentru o mai bună cunoaştere reciprocă, dar şi o cunoaştere a programului şi a mecanismelor POS CCE. Cu această ocazie, domnia sa a dorit să asigure beneficiarii că vor avea sprijinul Agenţiei în vederea absorbirii fondurilor alocate prin POS CCE: „Vreau să fiţi conştienţi şi convinşi că suntem un partener al dumneavoastră şi încercăm să avem o atitudine profilactică, să preîntâmpinăm problemele cu care v-aţi putea confrunta.”

Începând cu luna martie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, în urma semnării acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei. Astfel, Agenţia are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare şi, respectiv, Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro

Alte știri ADR Muntenia