ADR Sud Muntenia

Serviciile sociale din regiunea Sud Muntenia primesc finantare REGIO

Vineri, 14 mai, se  semneaza primul contract de finanţare din Regio ce vizeaza infrastructura serviciilor sociale (Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2  „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”) din regiunea Sud Muntenia. Beneficiarul proiectului „Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa” este parteneriatul dintre Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slobozia şi Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. 
Valoarea totală a proiectului este 1.045.015,00 lei, din care:
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 714.847,62 lei;
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 108.489,44 lei;
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 17.660,14 lei.
Proiectul, ce se va derula pe o perioadă de 16 luni, va contribui la crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale vizând astfel atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale. Cu ajutorul fondurilor Regio se vor realiza lucrări de reabilitare şi remodelare la fostul punct termic din municipiul Slobozia, zona blocului de garsoniere G120, în vederea amenajării unui nou centru pentru persoanele vârstnice. 
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi locuitorii municipiului Slobozia cu vârsta de peste 60 de ani. Prin realizarea acestui centru va creşte cu 200 de persoane numărul de asistaţi social la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Diana NEAGU,
Expert Serviciu Comunicare

Alte știri ADR Muntenia