ADR Sud Muntenia

Serviciile sociale din oraşul Zimnicea primesc finantare Regio

Joi, 2 decembrie 2010, se  semnează al treilea   contract de finanţare din Regio ce vizează infrastructura serviciilor sociale (Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2  „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”) din regiunea Sud Muntenia. Beneficiarul proiectului „ Centru social pentru recuperare persoane vârstnice Zimnicea, judeţul Teleorman ”  este parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Zimnicea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Valoarea totală a proiectului este 2.857.072,84 lei, din care:
• valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.900.956,23 lei
• valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 290.734,48 lei
• cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 44.728,39 lei

Prin implementarea acestui proiect, ce se va derula pe o perioadă de 24  luni, vor fi executate lucrări de  reabilitare la  clădirea vechiului spital orăşenesc urmând ca aceasta să fie dotată în vederea înfiinţării  centrului social pentru recuperarea persoanelor vârstinice. Potrivit cererii de finanţare, centrul va avea ca  scop furnizarea de servicii de îngrijire şi găzduire, conform standardelor în vigoare şi va  contribui la menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian,
Şef Serviciu Comunicare

Alte știri ADR Muntenia