ADR Sud Muntenia

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia va primi peste 3 milioane euro pentru investitii in domeniul protectiei mediului

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a lansat la nivel regional, pe data de 12 iunie 2007, licitatia deschisa pentru „Schema de granturi pentru sprijinirea investitiilor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” ce urmeaza sa fie implementata in cadrul programului Phare 2005 - Coeziune Economica si Sociala. Evenimentul a avut loc la Teatrul Valah din municipiul Giurgiu, incepand cu ora 11.00 

 

Schema de finantare are rolul de a sprijini dezvoltarea activitatilor de investitie de catre autoritatile publice cu responsabilitati in urmatoarele sectoare de mediu prioritare: gestionarea deseurilor si gospodarirea apelor si a apelor uzate.

 

Bugetul total disponibil pentru aceasta licitatie este 26,67 milioane EURO. Suma alocata Regiunii Sud Muntenia  este de 3,334 milioane EURO, din care 2,5 milioane EURO din fonduri europene si 0,834 milioane EURO de la bugetul de stat.

 

Potentialii beneficiari sunt autoritatile publice din localitatile cu maximum 50 000 locuitori din regiunea Sud Muntenia. Valoarea finantarii nerambursabile va fi cuprinsa intre 300.000 EURO si 1.000.000 EURO, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10 %, in numerar, din bugetul proiectului.  

 

Finantarile in domeniul protectiei mediului sunt foarte importante pentru autoritatile publice din regiunea Sud Muntenia. Investitiile ce se pot realiza, cu ajutor acestei scheme de granturi,  in domeniul gestionarii deseurilor sau in modernizarea sistemelor de apa si de canalizare, pot determina imbunatatirea calitatii vietii si a starii de sanatate a populatiei”, a declarat  Liviu Musat, directorul ADR Sud Muntenia.

 

Ghidul Solicitantului este disponibil pentru consultare pe pagina de internet Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia  http://www.adrmuntenia.ro/biblioteca.php?id=6 , a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei, www.mdlpl.ro, si pe cea a Centrului European de Informare, www.infoeuropa.ro.

 

Cererile de finantare  pot fi depuse pana pe data de 15 august 2007, ora 16.00,  la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia din Calarasi,  strada 1 Decembrie 1918, nr.1.

Persoana de contact pentru prezenta Schema de finantare este Sergiu Manole, expert in cadrul Directiei Dezvoltare, telefon: 0242-331-769, 0728-026-708,    fax : 0242-313-167 ,  email : office@adrmuntenia.ro  .

 

 

Daniela Traian

 

Sef birou comunicare

Alte știri ADR Muntenia