ADR Sud Muntenia

Promovarea proiectului PROSME în rândul mediului privat şi de cercetare din Sud Muntenia

În perioada 29 octombrie – 17 noiembrie, ADR Sud Muntenia, în calitate de partener, a organizat o rundă de evenimente locale pentru promovarea proiectului PROSME – Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network, finanţat în cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru IMM-uri (COSME).
Agenţia, prin Serviciul Dezvoltare, împreună cu reprezentantul liderului de proiect - Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Cristian Ormindean, au organizat trei evenimente locale în Ploieşti, Giurgiu şi Călăraşi, la care au participat aproximativ 40 de reprezentanţi ai mediului privat şi celui de cercetare de la nivelul regiunii Sud Muntenia. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate informaţii utile despre proiectul PROSME, oportunităţi de finanţare din programul HORIZON 2020, precum şi despre posibilităţile de finanţare cu fonduri nerambursabile europene din cadrul noului POR 2014 – 2020, destinate atât mediului privat, cât şi celui de cercetare.
Scopul acestui proiect, ce se deruleză în perioada în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020, constă în facilitarea accesului IMM-urilor la pieţele europene şi internaţionale şi crearea de parteneriate internaţionale pentru mediul de cercetare, pentru accesarea de fonduri din programul european HORIZON 2020. În acest sens, Agenţia, alături de partenerii din consorţiul proiectului furnizează, cu titlu gratuit, servicii de sprijin la export pentru firmele din macroregiunea 3 (Sud Muntenia şi Bucureşti-Ilfov) şi identificare de parteneri din UE şi terţe ţări pentru realizarea de proiecte în colaborare pe programul HORIZON 2020. Toate aceste servicii sunt furnizate prin aderarea consorţiului la reţeaua Enterprise Europe. Reunind în jur de 600 de organizaţii de sprijinire a afacerilor din peste 50 de ţări, reţeaua va ajuta companiile mici să profite de oportunităţile de afaceri de neegalat de pe piaţa unică a UE. Reţeaua contribuie şi la consolidarea competitivităţii şi durabilităţii întreprinderilor europene, care încearcă să exploateze noile oportunităţi apărute atât pe piaţa unică, cât şi în ţările terţe.
Bugetul total al proiectului, pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016, este de 966.592,50 euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 82.896 de euro.
Alături de Agenţie, din consorţiul proiectului fac parte următoarele entităţi: Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (lider de proiect), ADR Bucureşti-Ilfov, Asociaţia Constructorilor din România, Ministerul Economiei, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – IMMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, CEC Bank SA, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software (ARIES). 

Alte știri ADR Muntenia