ADR Sud Muntenia

Programul Operational Regional - Lansare axa 2

S-a dat startul depunerii de proiecte in cadrul

Programului Operational Regional

 

Autoritatile administratiei publice locale din regiunea Sud Muntenia pot depune primele proiecte pentru a obtine finantare in cadrul Programului Operational Regional (POR) . Incepand cu data de 10 septembrie 2007 a fost lansat apelul de propuneri pentru Axa 2-  domeniul de interventie 2.1.  Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”.

 

Obiectivul acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile. Beneficiarii eligibili care pot  depune proiecte in cadrul acestei Axe prioritare sunt autoritati  ale administratiei publice locale (consiliile judetene si consilii locale din mediul urban), asociatii pentru Dezvoltare Intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare si parteneriate intre autoritati ale administratei publice locale. In acest moment, ghidul solicitantului  pentru Axa 2- domeniul de interventie 2.1 , poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia de  la adresa http://www.adrmuntenia.ro/biblioteca.php?id=9  si de pe site-ul Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ( AM POR)  la adresa http://www.mdlpl.ro/index.php?p=205.

 

Potrivit regulilor, pentru a obtine finantare in cadrul Programului Operational Regional, trebuie parcurse trei etape:

1.Solicitarea finantarii

La fiecare lansare a unui Apel pentru propuneri, AM POR si ADR Sud Muntenia vor publica pentru potentialii beneficiari „Ghidul solicitantului”. Pe baza acestuia, potentialul beneficiar va putea realiza cererea de finantare. Cererea de finantare va fi depusa la sediul ADR Sud Muntenia, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Calarasi. In cazul in care aplicantul  are nevoie de indrumari, expertii Serviciul dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR din cadrul  Directiei Organism Intermediar vor oferi sprijin. Datele de contact sunt urmatoarele :  tel: 0242-331-769,  0728-026-708,    fax : 0242-313-167 ,  email : office@adrmuntenia.ro, oi@adrmuntenia.ro

2. Evaluarea cererii de finantare

Dupa ce ADR Sud Muntenia va verifica eligibilitatea si conformitatea administrativa a cererii de finantare, aceasta va fi evaluata de catre o echipa de evaluatori independenti.

Dupa evaluare, Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare, constituit la nivelul regiunii noastre,  va verifica daca proiectele selectate sunt in conformitate cu obiectivele strategice ale POR si daca sunt corelate cu celelalte Programe Operationale. Pe baza rapoartelor de evaluare, Autoritatea de Management va decide finantarea proiectelor selectate.

3. Implementarea proiectelor

Daca proiectele au trecut de faza evaluarii si au fost aprobate spre finantare urmeaza etapa de implementarea a proiectului. Toate activitatile prevazute in proiect trebuie realizate respectand  procedurile Uniunii  Europene. Pentru ducerea la bun sfarsit a proiectului, beneficiarul va avea o stransa relatie de colaborare cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

 

 

Sef birou comunicare

 

Daniela Traian 

 

 

Alte știri ADR Muntenia