ADR Sud Muntenia

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Liviu Nicolae Dragnea, a preluat conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Joi, 29 aprilie 2010, cu începere de la ora 11,00, în Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Argeş a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională  (CpDR) Sud Muntenia. În cadrul reuniunii de lucru  au fost adoptate  următoarele hotărâri: aprobarea raportului de activitate pentru anul 2009 al  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, modificarea şi completarea  Statutului  şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei, organigrama şi statul de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010.
De asemenea, în cadrul şedinţei din 29 aprilie, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost informaţi cu privire la următoarele teme: implementarea  Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia, stadiul proiectelor implementate prin programele Phare Coeziune Economică şi Socială, aplicaţiile depuse de ADR Sud Muntenia pentru obţinerea unor finanţări comunitare, priorităţile Uniunii Europene – construirea  viitoarei strategii EU 2020 precum şi  stadiul derulării investiţiei „ Construire sediu pentru ADR Sud Muntenia în municipiul Călăraşi”. 
Totodată, potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în şedinţa din 29 aprilie 2010 a fost aleasă o nouă conducere. În acest context, a fost predată ştafeta conducerii CpDR Sud Muntenia de la presedintele Consiliului Judetean Ialomiţa, domnul Vasile Silvian Ciupercă la preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul  Liviu Nicolae Dragnea. De asemenea, preşedintele Consiliului Judetean Prahova, domnul Mircea Cosma a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al CpDR, acesta succedându-i în funcţie domnului  Dumitru Beianu, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu.
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este organismul regional deliberativ al Regiunii Sud Muntenia, fiind format din 28 de membri. Consiliul  funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii noastre, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionaă. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al regiunii. 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian
Şef Serviciu Comunicare

Alte știri ADR Muntenia