ADR Sud Muntenia

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru programul Phare 2004

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia anunta prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de proiecte in Domeniul Gestionarii Deseurilor – Phare  2004 – Coeziune Economica si Sociala, pana la data de 02 octombrie 2006, ora 16.00

 

Aceasta schema de granturi va oferi sprijin financiar Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), din regiunea Sud Muntenia , cu scopul de a le ajuta in pregatirea de viitoare proiecte de investitii in domeniul gestionarii deseurilor. Urmatoarele activitati ar putea fi, in principiu, eligibile: pregatirea de studii, studii de piata, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate, studii de fezabilitate, evaluari de impact asupra mediului, care vor sta la baza viitoarelor proiecte de investitii ce se intentioneaza a fi implementate de catre IMM-urile care solicita finantare in cadrul acestei scheme.

 

Pentru regiunea Sud Muntenia, bugetul disponibil pentru aceasta licitatie este de 400.000 Euro . Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste proiecte pregatitoare va fi cuprinsa intre 10.000 EURO si 75.000 EURO pentru fiecare proiect.

 

Ghidul Solicitantului este disponibil pentru consultare pe pagina de internet a Agentiei, http://www.adrmuntenia.ro/biblioteca.php?id=6 sau pe pagina  Ministerului Integrarii Europene, www.mie.ro,

 

Proiectele pot fi depuse pâna la data de 02 octombrie 2006, ora 16.00, la sediul Ministerului Integrarii Europene, Bd. Libertatii 12, etaj 4, camera 411.

 

 

 

Alte știri ADR Muntenia