ADR Sud Muntenia

Oraşul Răcari a semnat primul contract de finanţare Regio!

În data de 3 iunie 2010 s-a parafat cel de-al saptelea contract de finanţare din judeţul Dâmbovita pentru obtinerea de fonduri nerambursabile Regio pentru infrastructura educaţională, prin Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Răcari va primi fonduri Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere Liceu Teoretic Ion Ghica, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa”, în valoare totală de 8.994.070,33 lei, din care:
•    valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 6.230.421,80 lei;
•    valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 952.888,04 lei;
•    cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 146.598,16 lei.
Proiectul, ce are o durată de implementare de 17 luni, are ca obiectiv general sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării infrastructurii educationale. Prin atingerea acestui obiectiv, proiectul îsi propune să asigure accesul la educatie.
Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor asigura spaţii moderne de desfăsurare a activităţilor educaţionale, precum şi a celor de recreere, ceea ce va atrage după sine sporirea interesului pentru procesul de învăţământ. Activitătile ce se vor implementa în cadrul proiectului vizează reabilitarea şi modernizarea liceului teoretic, extinderea construcţiei existente, amenajarea bazei sportive, achiziţionarea de echipamente de laborator, echipamente IT etc.
Necesitatea realizării acestui proiect este datorată şi actualei crize economice în care se află România. Presiunea asupra reducerii cheltuielilor publice, precum şi fiscalitatea ridicată au sacrificat în mod constant stimularea programelor sociale. În mod special a fost afectată finanţarea învăţământului, consecinţa inevitabilă fiind reducerea potenţialului de dezvoltare economică pe termen mediu şi lung. Principala problemă a învăţământului este infrastructura. Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru investiţii în unităţi de învăţământ nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale.
De asemenea accesul la educaţie al copiilor din localităţile dezavantajate, în special din mediul rural, dar şi al celor provenind din medii sociale vulnerabile este dificil, din cauza capacităţii de şcolarizare insuficiente, distanţelor mari până la cele mai apropiate şcoli, insuficienţei mijloacelor de transport şi a unor spaţii de rezidenţă, în apropierea şcolilor.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Expert Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU

Alte știri ADR Muntenia