ADR Sud Muntenia

Municipiul Turnu Măgurele semnează primul contract de finanţare Regio pentru infrastructura educaţională

În data de 8 iunie 2010, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turnu Măgurele, judetul Teleorman, a semnat primul contract de finantare din fonduri nerambursabile Regio. Proiectul pentru care s-a semnat contractul - „Consolidare cu demolare partială Colegiul National Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, judetul Teleorman” – a obtinut finantare nerambursabila  din Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventieI 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Valoarea totală a proiectului este de 12.496.349,87 lei, din care:
•    valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 8.855.093,45 lei;
•    valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.354.308,41 lei;
•    cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 208.355,14 lei.
Proiectul vizează îmbunătătirea infrastructurii educationale a Colegiului National „Unirea” Turnu Măgurele prin extinderea, consolidarea cu demolarea partială si dotarea acestuia, astfel încât să răspundă standardelor de sigurantă si de calitate specifice unui învătământ european. Un alt obiectiv al proiectului îl constituie asigurarea unui învătământ de calitate care să răspundă exigentelor impuse de piata muncii la nivel regional si naţional.
Totodată se doreşte asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilităţi, a celor provenind din medii sociale vulnerabile şi a celor de altă etnie la un învăţământ de calitate, modern şi eficient.
„Acest proiect este primul contract Regio semnat în municipiul Turnu Măgurele şi primul contract ce primeşte finanţare Regio pentru infrastructura educaţională din judeţul Teleorman. Ne bucurăm că autorităţile publice locale din regiunea noastră au reacţionat pozitiv la oportunităţile de finanţare oferite de Programul Operaţional Regional. Până la data de 14 septembrie 2009 - termenul limită de depunere pe Domeniul major de intervenţie 3.4 - au fost depuse 100 de cereri de finanţare, prin care se solicită fonduri în valoare de aproximativ 106,17 milioane de euro. Regiunii Sud Muntenia i-a fost alocată suma de 34,46 milioane de euro pentru infrastructura educaţională”, a declarat Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Diana NEAGU,
Expert Serviciul Comunicare

Alte știri ADR Muntenia