ADR Sud Muntenia

Lansarea in Sud Muntenia a Programului Operational Regional

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia impreuna cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintelor organizeaza Conferinţa de Lansare la nivelul Regiunii Sud Muntenia a Programului Operaţional Regional (POR)

 

Evenimentul va avea loc la la Călăraşi, in Sala de şedinţe  a Consiliului Judeţean în data de 31 octombrie 2007, începând cu ora 12:00

 

Vor participa Dna Anna Horváth, Secretar de Stat - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Dl. Vasile Silvian Ciupercă , Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Dl. Gabriel Friptu, Directorul General al Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Dl. Liviu Muşat, Directorul  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

 

Prin Programul Operaţional Regional (POR) Uniunea Europeană va sprijini, în perioada 2007-2013, dezvoltarea urbană, reabilitarea drumurilor judeţene şi a străzilor urbane, modernizarea infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate, pentru situaţii de urgenţă şi a celei educaţionale, dezvoltarea mediului de afaceri regional şi local, valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea potenţialului turistic al României. Valoarea fondurilor alocate regiunii Sud Muntenia este de 631,6 milioane euro  şi  reprezintă 14,23 % din totalul fondurilor alocate României prin POR în perioada menţionată.

 

Presa este invitată să participe la întreaga conferinţă regională. Conferinţa de presă este organizată în cadrul „Campaniei de informare privind Programul Operaţional Regional”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004.

 

Pentru mai multe detalii legate de acest eveniment puteti contacta Agentia pentru Dezvoltare Regional  Sud Muntenia, persoana responsabilă Dana Traian, tel. : 0242-331-769,  0728.026.713,    fax : 0242-313-167  e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro .

Agenda eveniment


11.45-12.00         Înregistrarea participanţilor

12.00-12.30         Sesiune de deschidere
Anna Horváth – Secretar de Stat - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
Vasile Silvian Ciupercă -   Preşedinte – Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Liviu Muşat – Director -  Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

12.30 - 13.00       Sesiune de întrebări/răspunsuri

13.00 – 13.30      Pauză de cafea

13.30 – 14.30      Gabriel Friptu - Director General - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional  Regional –  Prezentarea ultimelor evolutii legate de POR
Mariana Vişan – Director adjunct organism intermediar ADR Sud Muntenia - Implementarea POR  la nivelul Regiunii Sud Muntenia 
 

 Dezbateri

14.30                   Bufet suedez

 

 

 

 

 

Alte știri ADR Muntenia