ADR Sud Muntenia

Instructiune AM POR privind suspendarea procesului de depunere a cererilor de finantare in cadrul D.M.I. 4.3.

Instrucţiune privind suspendarea depunerii cererilor de finantare în regiunea de dezvoltare Sud- Muntenia
Data emiterii: 08/10/2010


Având în vedere Instrucţiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, emisă de Autoritatea de Management POR în data de 30 septembrie 2009,
Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, se suspendă procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.3. ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în Regiunea de dezvoltare Sud- Muntenia.
Demararea etapei de verificare preliminară a cererilor de finanţare depuse în perioada 11 octombrie – 1 noiembrie 2010 se suspendă. Reluarea procesului va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR asupra disponibilitătii fondurilor alocate regiunii de dezvoltare Sud- Muntenia.

Alte știri ADR Muntenia