ADR Sud Muntenia

Corrigendum privind modificarea perioadei de verificare și evaluare a fișelor de proiecte finanțate prin POAT 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a modificat perioada de verificare și evaluare a fișelor de proiect pentru apelul destinat pregătirii documentației tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură pentru domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau drumuri de legătură, centre de agrement, baze turistice sau tabere școlare, precum și de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, finanțate în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020. Documentul este disponibil spre consultare pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiunea Planificare regională > Planificare regională 2021-2027 > Documente 2021-2027, titlul Documente - Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020, accesând următorul link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/532/corrigendul-2-metodologie.pdf.

Alte știri ADR Muntenia