ADR Sud Muntenia

Fondurile Regio sunt in continuare disponibile mediului de afaceri!

În cursul lunii  iunie  2010  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează o caravană de informare  în toate judetele regiunii cu scopul de a promova Axa 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  (domeniile majore de interventie  4.1    Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală si 4.3.   Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor).
Calendarul de desfăşurare al seminariilor este următorul:
  • Ploieşti 17 iunie 2010 – întalnire dedicata Axei 4 si destinata potentialilor  beneficiari din judetul Prahova (persoană de contact Alexandru Voinescu).
  • Calarasi 22 iunie  2010 - întalnire dedicata Axei 4 si destinata potentialilor  beneficiari din judeţul Calarasi (persoană de contact Liviu Oltenacu)
  • Slobozia 23 februarie 2010 - întalnire dedicata Axei 4 si destinata  potentialilor  beneficiari din judeţul Ialomita (persoană de contact Aurelian Moroianu).
Pentru Domeniul Major de Intervenţie 4.1.  Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală  (alocare regională 38,27 mil. Euro) solicitanţii eligibili sunt autorităţile administratiei publice locale (unitati administrativ teritoriale), camere de comert si industrie, asociatii ce reprezinta mediul de afaceri, societati comerciale si societati cooperative. Scopul  acestei  linii de finanţare îl reprezintă crearea şi modernizarea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.
Activităţile eligibile ce pot fi finanţate în cadrul DMI 4.1. sunt următoarele:  
•    Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare servicii;
•    Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces;
•    Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;
•    Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse.
În ceea ce priveşte Domeniul major de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor (alocare regională 28,47 mil. Euro) , acesta va finanţa proiecte care pot avea următoarele obiective:
•    Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
•      Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
•    Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii.
Conform Ghidului solicitantului, solicitanţii eligibili sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  s-a publicat în data de  2 noiembrie 2009 iar cererile de finanţare pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009.

Documentele sus menţionate pot fi consultate pe site-ul oficial al programului, www.inforegio.ro sau pe site-ul dedicat programului în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro .

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Şef Serviciu Comunicare,
Daniela TRAIANAlte știri ADR Muntenia