ADR Sud Muntenia

Fondurile Regio sunt disponibile mediului de afaceri!

În perioada 1-28 februarie 2010  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează o caravana de informare  în toate judetele regiunii cu scopul de a promova Axa 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  (domeniile majore de interventie  4.1    Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală si 4.3.   Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor)
Programul de desfasurare al seminariilor este următorul:
•    Calarasi 10 februarie 2010- intalnire dedicata Axei 4 si destinata potentialilor  beneficiari din judeţul Calarasi.
•    Slobozia 9 februarie 2010- intalnire dedicata Axei 4 si destinata potentialilor  beneficiari din judeţul Ialomita.
•    Târgovişte 15 februarie 2010- intalnire dedicata Axei 4 si destinata potentialilor  beneficiari din judeţul Dambovita.
•    Pitesti 16 februarie 2010– intalnire dedicata Axei 4 si destinata potentialilor beneficiari din judetul Arges.
•    Ploieşti 17 februarie 2010– - intalnire dedicata Axei 4si destinata potentialilor  beneficiari din judetele Prahova si Dambovita.
•    Alexandria 22 februarie 2010– intalnire dedicata Axei 4si destinata potentialilor  beneficiari din judeţul  Teleorman.
•    Giurgiu 23 februarie 2010- intalnire dedicata Axei 4 si destinata potentialilor  beneficiari din judetele Giurgiu.
Pentru Domeniul Major de Intervenţie 4.1.  Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală  solicitanţii eligibili sunt autoritatile administratiei publice locale (unitati administrativ teritoriale), camere de comert si industrie, asociatii ce reprezinta mediul de afaceri, societati comerciale si societati cooperative. Obiectivul acestei  linii de finanţare îl constituie crearea si modernizarea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.
Structurile de sprijinire a afacerilor reprezinta structuri clar delimitate, care asigura o serie de facilitati si/sau spatii pentru desfasurarea activitatilor economice de productie si de prestare servicii. Acestea au ca scop atragerea investitiilor si dezvoltarea potentialului resurselor umane si materiale ale zonei.
Activitatile eligibile în cadrul proiectului sunt:
•    Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare servicii;
•    Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces;
•    Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;
•    Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse.
Domeniul major de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, finanţează proiecte care vizează :
•    Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
•      Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
•    Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii.
Conform Ghidului solicitantului, solicitanţii eligibili sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează in categoria microîntreprinderilor. Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  s-a publicat în data de  2 noiembrie 2009 iar cererile de finanţare pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Alte știri ADR Muntenia