ADR Sud Muntenia

Fonduri europene nerambursabile pentru staţiunea Buşteni!

Fonduri europene nerambursabile pentru staţiunea Buşteni!

 

 

Miercuri, 4 mai 2010, oraşul Buşteni a devenit beneficiarul a două proiecte finanţate din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5.

Primul dintre contractele semnate, „Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea Buşteni”, este finanţat din cadrul Domeniului major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea, modernizarea infrastructurilor conexe”. Bugetul total al proiectului este de 2.128.409,71 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.346.499,98 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 205.935,29 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 31.682,35 lei.

Finanţarea atrasă prin Regio va asigura restaurarea a două obiective de patrimoniu – monumentul Ultima Grenadă şi Casa de Cultură – şi va contribui astfel la creşterea numărului de turişti care vor participa la evenimentele culturale şi artistice din staţiunea Buşteni.

 

Cel de-al doilea proiect finanţat din Regio, unde unitatea administrativ–teritorială oraşul Buşteni este beneficiar, are titlul „Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor turistice în staţiunea Buşteni”. Acesta este finanţat în cadrul Domeniului major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic”. Bugetul total al proiectului este de 15.197.393,42 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.758.995,49 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 4.758.995,49 lei.

Finanţarea atrasă prin Regio va asigura: modernizarea a trei parcuri cu o suprafaţă totală de 14.100 ha, crearea unor structuri de agrement (amfiteatru, mini grădină botanică, pavilion muzical, sală de sport) şi modernizarea unor structuri de agrement (centru polivalent, locul de joacă pentru copii şi instalaţia de iluminat a pârtiei).

 

Domeniul major de intervenţie 5.2 a avut două sesiuni de depunere de proiecte în condiţiile unei alocări financiare regionale de 22,177 milioane de euro. În data de 25 februarie 2010, ora 12:00, depunerea proiectelor la nivelul regiunii Sud Muntenia a fost suspendată în condiţiile în care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată pentru proiectele depuse era de 99,94 milioane de euro.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro

 

 

Şef Serviciu Comunicare,

Daniela TRAIAN

 

Alte știri ADR Muntenia