ADR Sud Muntenia
Hotărârea nr. 1 din 5 martie 2014 privind realocarea fondurilor în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local” a POR 2007-2013, de la DMI 4.1 la DMI 4.3