ADR Sud Muntenia
Hotărârea nr. 4/2013 privind modificarea și completarea Statutului ADR Sud Muntenia
Hotărârea nr. 3/2013 privind avizarea Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POS CCE 2007-2013
Hotărârea nr. 2/2013 privind aprobarea Raportului de activitate al ADR Sud Muntenia pe anul 2012
Hotărâre nr. 1/2013 privind aprobarea componenței CpDR Sud Muntenia