ADR Sud Muntenia

Depunere proiecte in cadrul D.M.I 3.2.

Vă informăm că, până la data de 19.07.2010, în cadrul domeniului major de intervenţie DMI 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, la sediul ADR Sud Muntenia au fost depuse proiecte în valoare de aproximativ 13,16  milioane euro. 
Având în vedere faptul că alocarea financiară aferentă Regiunii Sud Muntenia pentru acest domeniu este de 13,88 milioane euro, vă supunem atenţiei necesitatea urgentării depunerii aplicaţiilor în cadrul DMI 3.2, deoarece până la acoperirea alocării financiare au mai rămas disponibili aproximativ 720.000 euro. 

Alte știri ADR Muntenia