ADR Sud Muntenia

Convocare sedinta procedura scrisa CpDR Sud Muntenia

În temeiul dispoziţiilor art. 7, alin. (3) şi art. 11, lit. a din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, vă invit să luaţi  parte  la  şedinţa extraordinară  a  Consiliului  nostru,  care se va desfăşura prin procedură scrisă.
Recurgem la această metodă de desfăşurare a şedinţei având în vedere necesitatea urgentă de realocare a fondurilor Domeniului Major de Intervenţie 4.2. „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”  din Programul Operaţional Regional şi recomandările reprezentanţilor Comisiei Europene de a realoca fondurile neutilizate în domenii prioritare din cadrul aceleiaşi axe, în special pentru diminuarea efectelor crizei economice asupra mediului investiţional şi pentru crearea de locuri de muncă.
Aşteptăm acordul dumneavoastră, în format electronic, la adresele  de e-mail secretariat.cdr@adrmuntenia.ro şi director@adrmuntenia.ro sau pe fax  0242-313-167 până pe data de 26 noiembrie 2010. În situaţia în care răspunsul dumneavoastră depăşeşte termenul de mai sus, se va considera drept aprobare tacită.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind  realocarea fondurilor Domeniului de Major de Intervenţie 4.2 “Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”,   Programul Operaţional Regional 2007-2013

Preşedinte C.p.D.R
Liviu Nicolae Dragnea


Alte știri ADR Muntenia