ADR Sud Muntenia

Conferința online „Valori europene în cadrul regiunilor din România”, dedicată autorităților publice locale și județene

Marți, 28 septembrie 2021, începând cu ora 10:00, va avea loc conferința online „Valori europene în cadrul regiunilor din România”, dedicată autorităților publice locale și județene, eveniment care se va bucura de participarea doamnei Elisa FERREIRA, Comisar European pentru Coeziune și Reforme.

Având în vedere că în acest moment sunt elaborate cele opt Programe Operaționale Regionale aferente regiunilor de dezvoltare ale României pentru perioada de programare 2021-2027, documente strategice ce vor fi adaptate nevoilor locale și care vor aduce decizia va fi mai aproape de autoritățile publice locale prin desemnarea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională ca Autorități de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - Asociația ROREG invită autoritățile publice locale și județene din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia să participe la această manifestare.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România” și își propune să fie un catalizator între nivelurile de politici europene, naționale, regionale și locale. Astfel, prin organizarea acestei conferințe organizatorii își propun să familiarizeze participanții din cele opt regiuni de dezvoltare ale României cu valorile și principiile europene care vor ghida alocarea financiară pentru perioada 2021-2027, fiind o ocazie de a fi alături de decidenți și experți în dezbaterea unor teme relevante pentru activitatea autorităților publice locale, bazate pe guvernanță participativă și capabile să folosească instrumente inovative în procesele de dezvoltare urbană și regională.

Alte știri ADR Muntenia