ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Monitorizare, Direcția Organism Intermediar POR, la biroul județean Dâmbovița, în data de 19 mai 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Organizează, în data de 19 mai 2021, concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului monitorizare proiecte POR, la Biroul Județean Dâmbovița din municipiul Târgoviște. Constractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării (pentru înlocuirea unui angajat care are contractul individual de muncă suspendat).

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol și gaze,ingineria transporturilor,inginerie mecanică, științe economice;
  • Capacitate de lucru în echipă;
  • Capacitate de analiză și de sinteză;
  • Rezistență la stres și la lucrul peste program.

Alte cerințe:

  • Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 17 mai 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 19 mai 2021, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769, persoane de contact: Vișan Mariana - director, direcția OI POR, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1235/Concurs-BJ-Dambovita-SMP-19-05-2021.rar.

Sediul ADR Sud Muntenia
Sediul ADR Sud Muntenia