ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Gestionare, Evaluare și Monitorizare Program, Direcția Autoritatea de Management POR Sud Muntenia, la sediul central din municipiul Călărași - 14 octombrie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Organizează, în data de 14 octombrie 2021, concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Gestionare, Evaluare și Monitorizare Program, Direcția Autoritatea de Management POR Sud - Muntenia, la sediul central din municipiul Călărași. Contractul individual de muncă cu normă întreagă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: științe economice, științe juridice;
  • Minim 5 ani experiență în activități de gestionare a programelor finanțate din fonduri europene (programare strategică și elaborare și monitorizare scheme de ajutor de stat);
  • Capacitate de lucru în echipă;
  • Capacitate de analiză și de sinteză;
  • Cunoștințe foarte bune de limba engleză (limba de lucru este engleza).

Alte cerințe:

  • Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 12 octombrie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul platformei Skype, în data de 14 octombrie 2021, începând cu ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769 (persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar.