ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare, Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central din municipiul Călărași, în data de 27 noiembrie 2018

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2018 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE POR, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia, în domeniul tehnic;
  • cunoștințe foarte bune de operare pe calculator
  • capacitatea de a lucra în echipă
  • capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite

Cerințe suplimentare:

  • disponibilitate pentru deplasări în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași, până la data de 26.11.2018, ora 12.00.

Concursul se va desfăşura în data de 27.11.2018 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331.769 și/sau la următoarele persoane de contact: Ștefan Grigoraș Daniel - șef serviciu evaluare, selecție și contractare POR, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro şi Mâțu Ioana - șef birou resurse umane-e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca - Documente utile - Bibliografii concursuri de angajare), link https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1103/concurs-expert-SESC-27-11-2018.rar.